O przemyśle 4.0 i digitalizacji. Czyli o szansach, zagrożeniach i nowościach w branży podczas 9. Wschodniosaksońskich Dni Branży Maszynowej.

Będzie możliwość wysłuchania prelekcji ze strony przedstawicieli jednostek naukowo-badawczych z Polski i Niemiec oraz wiodących przedsiębiorstw z regionu. Giełda kooperacyjna towarzysząca wydarzeniu pozwoli na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych. Drugi dzień imprezy, to  możliwość obejrzenia jak funkcjonują firmy wdrażające najnowsze technologiczne rozwiązania.

  1. Wschodniosaksońske Dni Branży Maszynowej

Dla kogo: Impreza skierowana jest do firm z branży maszynowej i metalowej, usługodawców w branży maszynowej a także szkół wyższych i instytucji badawczych prowadzących działalność dydaktyczną i naukową w dziedzinie konstrukcji maszyn i urządzeń oraz instalacji produkcyjnych.

Termin: 9 i 10 października 2019

Miejsce: Centrum Transferu Technologii i Przedsiębiorczości – TGZ Bautzen GmbH

Do pobrania:

  1. Informacja o 9. Wschodniosaksońskich Dniach Branży Maszynowej
  2. Program
  3. Formularz zgłoszeniowy

Transport zorganizowany

KARR SA zapewnia transport na pierwszy dzień wydarzenia tj. 9.10.2019 r.

Kontakt: +48 75 75 27 502