Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna przyjmowanie dokumentów zgłoszeniowych  do projektu pt. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”

Rozpoczęcie naboru: 9 września 2019 r. 

Projekt jest realizowany na terenie Dolnego Śląska w partnerstwie z Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy, Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A. we Wrocławiu, Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. we Wrocławiu, Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. we Wrocławiu  oraz Agencją Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie.

Kwota dofinansowania projektu z UE: 26 878 164,60 zł
Okres realizacji projektu: 01.08.2019 r. – 30.04.2022 r.

KARR S.A. realizuje projekt:

  • w subregionie jeleniogórskim: (powiaty: bolesławiecki, jaworski, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański, lwówecki, zgorzelecki, złotoryjski, m. Jelenia Góra)

Celem głównym projektu jest wzrost konkurencyjności dolnośląskich MMŚP poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych pozwalające na rozwój tych przedsiębiorstw i ich pracowników.

Projekt kierowany jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających swoją jednostkę organizacyjną na obszarze województwa dolnośląskiego oraz ich pracowników  wykonujących pracę na obszarze województwa dolnośląskiego.

Wsparcie w ramach projektu kierowane będzie do przedsiębiorców z sektora MMŚP oraz ich pracowników w formie:

  • doradztwa w zakresie określenia ich potrzeb rozwojowych i korzystania z Bazy Usług Rozwojowych;
  • dofinansowania MMŚP wybranych usług rozwojowych pozwalających w szczególności na nabycie lub potwierdzenie kwalifikacji osób pracujących, usprawnienie procesów lub obszarów działania przedsiębiorstwa bądź częściową lub całkowitą zmianę profilu działalności.

Maksymalny poziom dofinansowania usług rozwojowych wynosi 80%, z poniższymi zastrzeżeniami:

  • wartość dofinansowania usług rozwojowych dla jednego przedsiębiorcy i/lub jednego pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie przekracza kwoty 5.000,00 zł netto, bez względu na ich ilość, wartość i poziom wsparcia.
  • przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu.
  • maksymalna wartość dofinansowania w okresie realizacji projektu dla jednej umowy o przyznaniu wsparcia nie przekroczy 25.000,00 zł.

Do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZAŁĄCZNIKI OBLIGATORYJNE

ZAŁ. 1 DO FZ-Oświadczenie o_spełnianiu kryteriów MŚP

ZAŁ. 2 DO FZ-Ośw. o otrzym._pom. de minimis

ZAŁ. 3A DO FZ-Formularz informacji przedstawianych przy_ubieganiu się o pomoc de minimis

ZAŁ. 3B DO FZ-Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis

ZAŁ. 4 DO FZ-Dane uczestnika usługi rozwojowej

ZAŁ. 5 DO FZ – Oświadczenie o spełnieniu kryt.Przedsi. wys. wzrostu

ZAŁĄCZNIKI DODATKOWE

ZAŁ.-DO-FZ-Oświadczenie Poręczyciela – WYMAGANE PRZY SYSTEMIE REFUNDACJI CZĄSTKOWEJ

ZAŁ.-DO-FZ-Zaświadczenie o zarobku Poręczyciela – WYMAGANE PRZY SYSTEMIE REFUNDACJI CZĄSTKOWEJ

ZAŁ.-DO-FZ-Obowiązek informacyjny Poręczyciela -KARR – WYMAGANE DLA PORĘCZYCIELA PRZY REFUNDACJI CZĄSTKOWEJ

ZAŁ.-DO-FZ-Obowiązek inf. w przypadku zbierania danych nie od osoby której dane dotyczą. – JEŚLI DOTYCZY

Wzór zgody na przetwarzanie danych art. 9 RODO do danych szczególnej kategorii – JEŚLI DOTYCZY

WZÓR UMOWY O PRZYZNANIE WSPARCIA

UMOWA O PRZYZNANIE WSPARCIA

WZÓR PROMESY

UMOWA O PRZYZNANIE WSPARCIA Z REFUNDACJĄ CZĄSTKOWĄ

 

Usługi rozwojowe II Edycja