Partnerstwo na rzecz rozwoju_KARR_Jelenia Góra

Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników 

Nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020
Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”

Okres realizacji

01.11.2016 – 31.07.2019

Beneficjent wiodący

Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA – Legnica

Wartość projektu

Wartość projektu: 43.524.945,59 zł, w tym 36.996.022,79 zł dofinansowania z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy projektu

 • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA – Jelenia Góra
 • Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej DAWG sp. z o.o. – Wrocław
 • Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG SA – Nowa Ruda
 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA – Wrocław
 • Dolnośląski Park Innowacji i Nauki SA – Wrocław

Cel projektu

Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu woj. dolnośląskiego.

Grupa docelowa

Projekt obejmuje rozwój kompetencji pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw poprzez dofinansowanie usług szkoleniowych dla pracowników i przedsiębiorców.

 • Grupa docelowa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające swoją jednostkę organizacyjną na obszarze woj. dolnośląskiego oraz ich pracownicy z obszaru woj. dolnośląskiego, w tym osoby zatrudnione o pracę lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 • Usługi szkoleniowe dofinansowane w ramach projektu, realizowane mogą być  tylko i wyłącznie przez uprawnione podmioty zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych.

FORMY WSPARCIA

Doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych i w zakresie korzystania z Bazy Usług Rozwojowych.
Dofinansowanie usług rozwojowych dla MMŚP

Podstawowa wartość dofinansowania wynosi 50%. Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania, gdy przedsiębiorca spełni, co najmniej jedno z następujących kryteriów:

 • 60% – gdy firma prowadzi działalność w sektorze określanym jako biały lub zielony sektor
 • 70% – jeśli jest mikro lub małym przedsiębiorstwem
 • 70% – gdy jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu
 • 80% – gdy uczestnikami wsparcia będą w co najmniej 50% osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach
 • 80% – gdy usługa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji
Jeśli spełniony będzie więcej niż jeden z powyższych kryteriów, dofinansowanie przyznawane jest na podstawie warunku mającego najwyższy odsetek dofinansowania.

Limity i oganiczenia dofinansowania

 • poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej – nie przekracza 5.000 zł
 • przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu
 • średnia wartość dofinansowania w okresie realizacji dla każdego przedsiębiorstwa nie przekroczy 50 000 zł

Komunikat 31.08.2018 – Aktualizacja 03.12.2018

Kontakt

Personel projektu | +48 75 75-27-500

Pliki do pobrania
Ulotka