W czwartek 7 marca 2019 roku w Dreźnie podpisaliśmy umowę partnerską i umowę na dofinansowanie projektu
„DigiNetPolSax – Digitalizacja na rzecz wspólnego obszaru gospodarczego”.
Spotkanie odbyło się w siedzibie partnera wiodącego Saksońskiej Agencji Wspierania Gospodarki – Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH.

Cel projektu❓
Wzmocnienie konkurencyjności saksońsko-polskiego pogranicza dzięki intensyfikacji powiązań gospodarczych.

A konkretnie❓
W ramach projektu planowane są działania:
✔rozwój wspólnych cyfrowych instrumentów – atlas kompetencji oraz system kojarzenia firm B2B
✔konferencje informacyjno-kooperacyjne ( w tym 27 Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm, zaplanowane na listopad 2019)

Cele szczegółowe?

  1. Zdefiniowanie kompetencji gospodarczych pogranicza polsko-saksońskiego w celu informowania o nich w

regionie i poza obszarem wsparcia jako zaletach do prowadzenia działalności gospodarczej

  1. Intensyfikacja transgranicznych kooperacji pomiędzy MŚP, placówkami badawczo-rozwojowymi, jednostkami

wsparcia biznesu oraz organizacjami sieciowymi i klastrami poprzez stworzenie i korzystanie ze

zdygitalizowanych instrumentów kojarzenia partnerów biznesowych

  1. Zwiększenie poziomu informacji oraz gotowości do współpracy na terenie polsko-saksońskiego obszaru wsparcia

w zakresie wdrażania „Przemysłu 4.0, w celu intensyfikacji transferu technologii i wzmocnienia współpracy

transgranicznej

 

Pozostałymi partnerami projektu są:
– Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości | Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH
– Hochschule Zittau/Görlitz.