TYTUŁ PROJEKTU

„Wsparcie transgranicznej i wspierającej innowację współpracy na polsko – saksońskim pograniczu”

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.01.2017 –31.01.2019

DLA KOGO?

MŚP z siedzibą w podregionie jeleniogórskim, z branż: budowa maszyn i urządzeń, motoryzacyjna, obróbka tworzyw sztucznych i metalu, IT technologie informacyjne, automatyzacja, elektronika, logistyka, inżynieria środowiskowa, energetyczna.

FORMA WSPARCIA

Doradztwo w zakresie innowacyjności oraz  bezpłatne spotkania kooperacyjno-informacyjne.
Wsparcie transgranicznej i wspierającej innowację współpracy na polsko - saksońskim pograniczu_Karkonoska Agencja Rozwoju Reginalnego KARR Jelenia Góra
Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego KARR Jelenia Góra

TYTUŁ PROJEKTU

„ Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska- Polska 2014-2020

OKRES REALIZACJI

01.01.2017r. – 31.12.2018r

DLA KOGO?

Organizacje pozarządowe i samorząd, podmioty gospodarcze, osoby fizyczne.

FORMA WSPARCIA

Wizyty studyjne, fora dyskusyjne oraz wystawy produktów regionalnych.

TYTUŁ PROJEKTU

„Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy”

NAZWA PROGRAMU

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 8.5 – Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych.

OKRES REALIZACJI

07.2016 – 11.2018

DLA KOGO?

Dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

FORMA WSPARCIA

Doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, studia podyplomowe, wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, staże zawodowe, dodatek relokacyjny, poradnictwo psychologiczne.
AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY_Karkonoska Agencja Rozwoju Reginalnego KARR Jelenia Góra
foto na baner

TYTUŁ PROJEKTU

Atrakcje przemysłu i techniki Euroregionu Nysa

NAZWA PROGRAMU

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Przekraczamy Granice

OKRES REALIZACJI

01.06.2010 – 31.05.2012

DLA KOGO?

Dla szerokiego grona odbiorców

FORMA WSPARCIA

wsparcie rozwoju turystyki na obszarze pogranicza

TYTUŁ PROJEKTU

Zapomniane punkty widokowe

NAZWA PROGRAMU

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

OKRES REALIZACJI

01.01.2014 – 31.10.2014

DLA KOGO?

właścicieli punktów widokowych, nadleśnictw, inwestorów, gmin i mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza, do punktów informacji turystycznej, biur podróży, bibliotek, szkół, uczelni, PTTK, przewodników i innych instytucji publicznych ukierunkowanych na rozwój turystyki, turystów po obu stronach granic

FORMA WSPARCIA

wsparcie rozwoju turystyki w obszarze polsko-czeskiego pogranicza poprzez rozwój oferty turystycznej
Zapomniane punkty widokowe baner
Czocha Castle, Silesia, Poland

TYTUŁ PROJEKTU

Zamki i pałace czesko-polskiego pogranicza

NAZWA PROGRAMU

INTERREG III Czechy-Polska

OKRES REALIZACJI

DLA KOGO?

turyści

FORMA WSPARCIA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

TYTUŁ PROJEKTU

Karkonosko-Izerski Sejmik Turystyczny

NAZWA PROGRAMU

Innowacje w gospodarce turystycznej jako kluczowy czynnik rozwoju przedsiębiorstw i regionu

OKRES REALIZACJI

2011r.-2020r.

DLA KOGO?

Dla przedstawicieli branży turystycznej

FORMA WSPARCIA

Śnieżka w Karkonoszach - zaśnieżony szczyt górski zimą
Intellectual property concept background.

TYTUŁ PROJEKTU

Wsparcie pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników

NAZWA PROGRAMU

VIII – Regionalne Kadry Gospodarki

OKRES REALIZACJI

01.11.2009 – 30.06.2011

DLA KOGO?

Dla pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i ich pracowników

FORMA WSPARCIA

TYTUŁ PROJEKTU

„Dokształcanie zawodowe bez granic ”

NAZWA PROGRAMU

Program Współpracy Polska-Saksonia 2007-2013

OKRES REALIZACJI

od 01.07.2012 do 30.06.2014

DLA KOGO?

Uczniowie szkół

FORMA WSPARCIA

Projekt stwarza warunki do elastyczności i mobilności jako baza do zatrudnienia transgranicznego.
Dokształcanie zawodowe baner