Trzy lata temu na szczycie Śnieżki powołano do życia Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o., aby rozwijać polsko-czeski dialog.

Bardzo bliska współpraca Dolnego Śląska z czeskimi Przyjaciółmi sięga jednak o wiele dalej w przeszłość. Dlatego w  Wojanowie 12-13 września 2018  Województwo Dolnośląskie, Kraje Liberecki, Kralovohradecki i Pardubicki świętowały 15 lat współpracy transgranicznej.

Podczas konferencji mówiono o sukcesach, ale też o wyzwaniach, jakimi są między innymi dalszy rozwój infrastruktury, demografia, starzenie się społeczeństw, depopulacja miast i przenoszenie się obywateli na obszary wiejskie.

Razem możemy osiągnąć więcej – stwierdził Cezary Przybylski, dziękując tym, dzięki którym ta współpraca tak dobrze się rozwija, między innymi hetmanom Martinowi Pucie (Kraj Liberecki) oraz Jiri Stepanowi (Kraj Kralowohradecki). Wspomniał także o wieloletniej aktywności na rzecz polsko-czeskiej współpracy m. in. Piotra Romana, prezydenta Euroregionu Nysa oraz Bolesławca oraz Czesława Kręcichwosta, Prezesa  Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Glacensis i jednocześnie Radnego Województwa Dolnośląskiego.

Konferencja odbyła się w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Nisa-Nysa.