Wsparcie unijne w najbliższych latach, kształcenie zawodowe oraz wspólne plany rozwojowe Saksonii i Dolnego Śląska były głównymi tematami spotkania marszałka Cezarego Przybylskiego oraz prezesa KARR Huberta Papaja z kierownictwem niemieckiej izby przemysłowo handlowej w Drezna.

W Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze, po okresie związanym ze szczytem epidemii, ze zdwojoną siłą ruszyły prace nad przygotowaniem do realizacji nowych, międzynarodowych projektów. Najlepszym przykładem jest wspomniane spotkanie, w którym oprócz prezydenta IHK dr Andreasa Sperla i dyrektora zarządzającego IHK Detlefa Hermanna uczestniczyli również m.in przedstawiciele Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz dr Wioletta Palczewska i dr Józef Zaprucki z Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej.

 

Podczas spotkania rozmawiano między innymi o nowej perspektywie finansowej 2021-27, dalszym, wspólnym rozwoju Wschodniej Saksonii i Dolnego Śląska, nowych pomysłach dotyczących kształcenia zawodowego, wymiany młodzieży, innowacyjności, promocji turystyki, rynku pracy oraz wsparciu przedsiębiorczości.

 

O potencjalnych wspólnych propozycjach współpracy dyskutowano następnie z udziałem marszałka Cezarego Przybylskiego i dyrektorów UMWD. Podczas rozmów marszałek podkreślił, iż jednym z najważniejszych osiągnięć ostatnich dziesięcioleci, także gospodarczych, jest swobodny przepływ towarów, usług i pracowników, a ponad 20 letnia kooperacja zaowocuje w krótce otwarciem w Saksonii Regionalnego Biura Województwa Dolnośląskiego.

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego jest liderem w zakresie współpracy transgranicznej. W swej blisko 30 letniej historii zrealizowała dziesiątki projektów z partnerami z Niemiec oraz Czech, a aktualnie realizuje 9 wspólnych projektów z partnerami z Niemiec.