Transformacja energetyczna, zmiany klimatu to główne wyzwanie współczesnego świata. Nowe trendy w gospodarce energetycznej na trójstyku granic były tematem przewodnim podczas organizowanego przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 28. Polsko-Niemiecko-Czeskiego Forum Kooperacji Firm.

Wydarzenie odbyło się 4 listopada 2021 roku w Szklarskiej Porębie. Prelegenci i paneliści dyskutowali o trendach w e-mobilności, wykorzystaniu nowych źródeł energii w zakresie rozwoju elektromobilności, trwającej transformacji energetycznej oraz znaczeniu wodoru dla redukcji emisji i zrównoważonego rozwoju.

Stoimy dziś przed obliczem jednego z największych wyzwań, jakim jest racjonalne wykorzystanie zasobów energii. Tym bardziej cieszę się z możliwości spotkania podczas Forum przedstawicieli biznesu z Polski, Niemiec i Czech, które pozwoli na wymianę doświadczeń oraz stworzy okazję do kooperacji firm z uwzględnieniem troski o środowisko naturalne – mówi Hubert Papaj Prezes KARR.
Samorząd województwa odgrywa aktywną rolę w procesie transformacji energetycznej regionu. Chcemy wykorzystać nasze dotychczasowe doświadczenia we wspieraniu działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej zdobyte przez samorządy lokalne, przedsiębiorstwa energetyczne, klastry energii oraz przez samych mieszkańców – podkreślał Cezary Przybylski Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Remigiusz Nowakowski Prezes Zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych jako ekspert specyfiki sektora energetycznego oraz zasad działania rynków energii i ciepła opowiadał o megatrendach w transformacji energetycznej. Pierwszą część Forum zamknął referat Technologia wodorowa – znaczenie dla redukcji emisji i zrównoważonego rozwoju, przedstawiony przez przedstawiciela Czeskiej Platformy Technologicznej Wodoru, która  koncentruje się na rozwoju gospodarki wodorowej w Czechach.

Musimy się skupić nie tylko na zarządzaniu energią, ale przede wszystkim na ograniczaniu jej zużycia i podnoszeniu efektywności jej wykorzystania oraz szukaniu nowych, bardziej ekologicznych źródeł energii. Transformacja musi być zgodna z europejskimi trendami i przepisami prawa, dlatego też wsparcie rządu ma ogromny wpływ na zwiększenie efektywności we wprowadzaniu nowych rozwiązań w tym sektorze – mówił Grzegorz Macko Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Podczas drugiego panelu Burmistrz Miasta Zgorzelec, Prezes KARR S.A. oraz przedstawiciel Stadtwerke Görlitz wspólnie odpowiadali na pytania dotyczące modernizacji energetyki cieplnej w celu obniżenia emisji CO2 na przykładzie współpracy miast Görlitz – Zgorzelec.

Podczas tegorocznej edycji poruszone zostały istotne kwestie dotyczące nowych trendów w gospodarce energetycznej. Transformacja energetyczna jest jednym z kluczowych celów dla naszych krajów i regionów w najbliższych latach. Zielony Plan odbudowy dla Europy wyznacza ambitne cele, a finalnie osiągnięcie neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 2050 roku. Takie plany wymagają dużej mobilizacji instytucjonalnej i społecznej – mówi Hubert Papaj Prezes KARR.

Forum Kooperacji Firm to też przede wszystkim spotkania przedstawicieli m.in. takich branż jak: tworzywa sztuczne, metal, budowa maszyn i urządzeń, konstrukcje lekkie, motoryzacja, automatyzacja, elektronika, elektrotechnika, mikroelektronika, logistyka, transport, odnawialne źródła energii, IT, elektromobilność, jednostki badawczo-rozwojowe, budownictwo, organizacje sieciowe, placówki transferowe, jednostki wsparcia biznesu. Jest to bardzo dobra okazja do poznania oferty, nawiązania kontaktów pomiędzy przedstawicielami mikro, małych i średnim firm z Polski, Czech i Niemiec.

W części wykładowej oraz panelach dyskusyjnych uczestniczyło ponad 200 osób. Natomiast w spotkaniach B2B blisko 100 firm. Dzięki temu odbyło się prawie 300 rozmów. Część z nich, jak udowadnia 28-letnia historia organizacji forum zaowocuje dalszą biznesową współpracą.

Organizatorem forum była Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Saksońską Agencją Wspierania Gospodarki oraz Powiatową Izbą Gospodarczą w Jabloncu nad Nysą.

Forum zostało zrealizowane w ramach projektu „EnergyTransPolSax – wspólne odkrywanie nowych trendów w gospodarce energetycznej” który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014–2020.