CELE PROJEKTU

Przedsiębiorczość – słusznie kojarzy nam się z pieniędzmi i faktycznie trzeba umieć nimi sprawnie dysponować. Ale przedsiębiorczość  to też określona postawa życiowa, która sprawia, że jesteśmy otwarci i ciekawi świata, poszukujemy niestandardowych rozwiązań, nie unikamy wyzwań i nie boimy się zaryzykować, by dojść do postawionego sobie celu.

Jednak bez rozwoju osobistego żaden Przedsiębiorca nie zajdzie daleko!

MISJA AKADEMII

Wyposażyć uczestników w podstawowe umiejętności, dzięki którym będą mogli:

– świadomie wybierać zawód  wykorzystując swoje naturalne zdolności

– podejmować ryzykowne decyzje bez strachu i brać za nie odpowiedzialność

– nauczyć się pracy w zespole i rozwiązywać problemy

– pozyskiwać pieniądze na własny biznes

– świetnie liczyć, planować, oszczędzać.

OPIS PROJEKTU

  • MODUŁ „GROWN UP”

Grupa docelowa: uczniowie szkół średnich i zawodowych, studenci

Metodyka: zajęcia podzielone na część teoretyczną i praktyczną.

Zajęcia z coachami – praktykami  mają poprawić kompetencje zawodowe uczestników projektu takie jak: innowacyjność, twórczość i kreatywność.  Dzięki nim będą otwarci na zmiany i chętni do doskonalenia się. To, obok umiejętności rozwiązywania problemów i krytycznego myślenia, najlepszy oręż w walce o sukces na rynku pracy.

Tematyka zajęć:

– W PRACY SPĘDZISZ PÓŁ ŻYCIA. ZAWÓD WYBIERAJ ŚWIADOMIE.

– JAK WYSTĘPOWAĆ PUBLICZNIE? JAK SIĘ DO TEGO PRZYGOTOWYWAĆ?

– SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA WŁASNY BIZNES?

– ZARZĄDZANIE PROJEKTEM. UMIEJĘTNOŚĆ PRACY W ZESPOLE. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

– KONKURS „POMYSŁ NA BIZNES”

 

  • MODUŁ „YOUNG”

Grupa docelowa: uczniowie szkoły podstawowej

Metodyka: Zajęcia podzielone na krótką cześć teoretyczną i dłuższą – praktyczną.

Sedno zajęć stanowić będą gry fabularne, podczas których dzieci wcielać się będą w przedstawicieli zawodów, uczyć się zarabiania, oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi.

Tematyka zajęć:

– ZARABIANIE I OSZCZĘDZANIE PIENIĘDZY. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WŁASNĄ SYTUACJĘ FINANSOWĄ

– GOSPODAROWANIE PIENIĘDZMI

– WŁASNY BIZNES. SZUKANIE I STWARZANIE OKAZJI DO ZARABIANIA

– KONKURS „POMYSŁ NA BIZNES”