Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator informuje o aktualizacji LISTY RANKINGOWEJ z dnia 03.01.2022 r. FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU PN. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

W trakcie trwania naboru, przyjęto formularze zgłoszeniowe na kwotę 249 396,40 zł, dostępna kwota alokacji wynosiła 270 000,00 PLN, co stanowi 92,37 % jej wykorzystania.

ZAKTUALIZOWANA LISTA RANKINGOWA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU PN. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”

Komunikat z dnia 29.11.2021 r.: Wstrzymanie naboru – Projekt „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II – KARR
Szczegóły Projektu  dostępne są na stronie Projektu: http://karr.pl/partnerstwo-na-rzecz-rozwoju-dolnoslaskich-mmsp-i-ich-pracownikow-edycja-ii/