Informujemy, że nastąpiła aktualizacja Regulaminu projektu oraz załącznika nr 1 Formularz zgłoszeniowy i załącznika numer 2 Umowa o przyznaniu wsparcia.

Zmiana powyżej wskazanych dokumentów polega na usunięciu przypisu cyt. „Wyższy poziom dofinansowania obejmuje jedynie osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach.” przy zapisie o wyższym poziomie dofinansowania: w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach.

Aktualne dokumenty zostały zaktualizowane na stronie projektu.