1.  Spotkanie organizacyjne ze szkołami biorącymi udział w projekcie – 02.09.2016 – Organisationstreffen mit Schulen, die am Projekt teilnehmen – 02.09.2016
2.  Konferencja inaugurująca projekt – 27.09.2016 – Auftaktkonferenz des Projektes – 27.09.2016
3.  Wizyta studyjna – 4.10.2016 – Studienreise – 04.10.2016
4.  Kurs języka niemieckiego – październik 2016 (Gimnazjum w Mysłakowicach) – Deutschsprachkurs – Oktober 2016 (Gymnasium in Mysłakowice)
5.  Warsztaty orientacji zawodowej w Saksonii – 24-28.10.2016 (Gimnazjum w Mysłakowicach) – Workshops der Berufsorientierung in Sachsen – 24-28.10.2016 (Gymnasium in Mysłakowice)
6.  Artykuł Nowiny Jeleniogórskie – 22.11.2016 – Zeitungsartikel in Nowiny Jeleniogórskie – 22.11.2016
7.  Kurs języka niemieckiego – 12.12.2016 – 1.3.2017 (Gimnazjum w Jeżowie Sudeckim) – Deutschsprachkurs – 12.12.2016 – 1.3.2017 (Gymnasium in Jeżów Sudecki)
8.  Warsztaty orientacji zawodowej w Saksonii – 6-10.03.2017 (Gimnazjum w Jeżowie Sudeckim) – Workshops der Berufsorientierung in Sachsen – 6-10.03.2017 (Gymnasium in Jeżów Sudecki)
9.  Kurs języka niemieckiego – 23.01.2017 – 13.03.2017 (Gimnazjum w Kowarach) – Deutschsprachkurs – 12.12.2016 – 1.3.2017 (Gymnasium in Kowarach)
10. Warsztaty orientacji zawodowej w Saksonii – 27-31.03.2017 (Gimnazjum w Kowary) – Workshops der Berufsorientierung in Sachsen – 27-31.03.2017 (Gymnasium in Kowary)
11. Promocja transgranicznej orientacji zawodowej na targach – Messe KONVENT´A 06.- 07. Mai 2017
12. Kurs języka niemieckiego – 20.03.2017 – 27.04.2017 (Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jeleniej Górze) – Deutschsprachkurs – 20.03.2017 – 27.04.2017 (Tadeusz Kościuszo Gymnasium Nr. 1 in Jelenia Góra)
13. Warsztaty orientacji zawodowej w Saksonii – 8-12.05.2017 (Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jeleniej Górze) – Workshops der Berufsorientierung in Sachsen – 8-12.05.2017 (Tadeusz Kościuszo Gymnasium Nr. 1 in Jelenia Góra)
14. Wizyta dydaktyczna niemieckich uczniów 13-15.09.2017r.  – Didaktischer Besuch für deutsche Schüler 13-15.09.2017r.
15. Kurs języka niemieckiego – 11.09.-12.10.2017r. w SP2 w Jeleniej Górze – Deutschsprachkurs – 11.09.-12.10.2017r (Grundschule Nr. 2 in Jelenia Góra)
16. Warsztaty orientacji zawodowej w Saksonii – 16-20.10.2017 (SP2 w Jeleniej Górze) – Workshops der Berufsorientierung in Sachsen – 16-20.10.2017 Grundschule Nr. 2 in Jelenia Góra
17. I Workshop nt. orientacji zawodowej – wymiana doświadczeń w ramach projektu „Orientacja zawodowa bez granic” 1. Workshop zum Thema der Berufsorientierung – Erfahrungsaustausch im Rahmen des Projektes „Berufsorientierung ohne Grenzen” (8.11.2017)
18. Kurs języka niemieckiego – 1.02.-1.03.2018r. w SP w Mysłakowicach – Deutschsprachkurs – 1.02.-1.03.2018r (Grundschule in Mysłakowice)
19. Kurs języka niemieckiego –7.03.2018 do 5.04.2018r. w szkole w Kowarach – Deutschsprachkurs – 7.03.2018 do 5.04.2018r. (Schule in Kowary)
20. Kurs języka niemieckiego – 2.02.2018 do 13.04.2018r. w szkole w Jeżowie Sudeckim – Deutschsprachkurs – 2.02.2018 do 13.04.2018. (Schule in Jeżów Sudecki)
21. Warsztaty orientacji zawodowej w Saksonii – 9-13.04.2018 (Szkoła w Kowarach) – Workshops der Berufsorientierung in Sachsen – 9-13.04.2018 (Kowary)
22. Promocja transgranicznej orientacji zawodowej na targach – Messe KONVENT´A 28-29.04.2018
23. Warsztaty orientacji zawodowej w Saksonii – 23-27.04.2018 (Szkoła w Jeżowie Sudeckim) – Workshops der Berufsorientierung in Sachsen – 23-27.04.2018 (Jeżów Sudecki)
24. Warsztaty orientacji zawodowej w Saksonii – 14-18.05.2018 (Szkoła w Mysłakowicach) – Workshops der Berufsorientierung in Sachsen – 14-18.05.2018 (Mysłakowice)
25. Wizyta dydaktyczna niemieckich uczniów 12-14.09.2018. – Didaktischer Besuch für deutsche Schüler 12-14.09.2018.
26. Wizyta dydaktyczna niemieckich uczniów 26-28.09.2018r.  – Didaktischer Besuch für deutsche Schüler 26-28.09.2018r.
27. Kurs języka niemieckiego 25.09-16.10.2018r. w szkole w Kowarach – Deutschsprachkurs –25.09.-16.10.2018r. (Schule in Kowary)

28. Warsztaty orientacji zawodowej w Saksonii – 22-26.10.2018 (Szkoła w Kowarach) – Workshops der Berufsorientierung in Sachsen – 22-26.10.2018 (Kowary)
29. Warsztaty orientacji zawodowej w Saksonii – 12-16.11.2018 (Szkoła w Jeżowie Sudeckim) – Workshops der Berufsorientierung in Sachsen – 12-16.11.2018 (Jeżów Sudecki)
30. II Workshop nt. orientacji zawodowej – wymiana doświadczeń w ramach projektu „Orientacja zawodowa bez granic” – 2. Workshop zum Thema der Berufsorientierung – Erfahrungsaustausch im Rahmen des Projektes „Berufsorientierung ohne Grenzen” (20.11.2018)26. Wizyta dydaktyczna niemieckich uczniów 26-28.09.2018r.  – Didaktischer Besuch für deutsche Schüler 26-28.09.2018r.
31. Warsztaty orientacji zawodowej w Saksonii – 22-26.10.2018 (Szkoła w Kowarach) – Workshops der Berufsorientierung in Sachsen – 22-26.10.2018 (Kowary)
32. Kurs języka niemieckiego 26.11.2018 -8.01.2019r w Szkole Podstawowej w Jeleniej Górze – Deutschsprachkurs 26.11.2018 -8.01.2019r (Schule in Jelenia Góra)
33. Warsztaty orientacji zawodowej w Saksonii – 14-18.01.2019 (Szkoła w Jeleniej Górze) – Workshops der Berufsorientierung in Sachsen – 14-18.01.2019 (Jelenia Góra)
34. Kurs języka niemieckiego 03.12.2018 -25.01.2019r. w Szkole Podstawowej w Mysłakowicach – Deutschsprachkurs 3.12.2018 -25.01.2019r. (Schule in Mysłakowice)
35. Warsztaty orientacji zawodowej w Saksonii – 18-22.02.2019 (Szkoła w Mysłakowicach) – Workshops der Berufsorientierung in Sachsen – 18-22.02.2019 (Mysłakowice)
36. III Workshop nt. orientacji zawodowej – wymiana doświadczeń w ramach projektu „Orientacja zawodowa bez granic” – 3. Workshop zum Thema der Berufsorientierung – Erfahrungsaustausch im Rahmen des Projektes