01.07.2021

Drugie spotkanie polsko-czeskich ekspertów.

W dniu 22.06.2021r. odbyło się kolejne spotkanie polsko – czeskich ekspertów, którego organizatorem była Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Wydarzenie odbyło się w formule online. Mamy jednak nadzieję, że następne spotkanie, które przewidziane jest w październiku odbędzie się stacjonarnie.

Eksperci wspólnie pracują nad  opracowaniem  merytorycznym materiałów do  polsko-czeskiego podręcznika dotyczącego zatrudnienia absolwentów gastronomii na transgranicznym rynku pracy.

Ekspert z Czech Pani Lenka Červová przedstawiła  propozycję struktury publikacji:

  1. Sytuacja gospodarcza.
  2. Ramy instytucjonalne i prawne w zakresie studiów, praktyk lub pracy.
  3. Porównanie czeskiego i polskiego systemu edukacji.
  4. Analiza przydatności absolwentów.
  5. Przykłady dobrych praktyk.
  6. Propozycje w zakresie popularyzacji zawodów.

Studium eksperckie będzie ukierunkowane na absolwentów kierunków tj.: kucharz, kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik oraz piekarz.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu.

19.02.2021

Pierwsze spotkanie polsko-czeskich ekspertów.

W dniu 11.02.2021r., odbyło się  pierwsze  spotkanie  polsko – czeskich ekspertów, organizatorem spotkania był Partner Projektu Venkovský prostor o.p.s.

Grupę ekspertów tworzą pedagodzy ze szkół współpracujących, przedstawiciele Urzędów Pracy, przedstawiciele oświaty, pracodawcy, itp.

Eksperci wspólnie pracują nad  opracowaniem  merytorycznym materiałów do  polsko-czeskiego podręcznika dot. zatrudnienia absolwentów gastronomii na transgranicznym rynku pracy. Opracowanie obejmuje m.in. opisanie głównych problemów, różnic i podobieństwa w edukacji na terenie pogranicza. Studium eksperckie będzie oparte na trzech cząstkowych opracowaniach podstawowych ukierunkowanych na absolwentów kierunku kucharz, kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik i piekarz, ogółu społeczeństwa i pracodawców. Celem będzie poznanie postaw, oczekiwań i wyobrażeń uczniów odnośnie przyszłej pracy, postrzegania tych zawodów przez opinię publiczną oraz oczekiwań i wymagań pracodawców w zakresie wiedzy i umiejętności absolwentów na terenie polsko-czeskiego pogranicza.