19.02.2021

Pierwsze spotkanie polsko-czeskich ekspertów.

W dniu 11.02.2021r., odbyło się  pierwsze  spotkanie  polsko – czeskich ekspertów, organizatorem spotkania był Partner Projektu Venkovský prostor o.p.s.

Grupę ekspertów tworzą pedagodzy ze szkół współpracujących, przedstawiciele Urzędów Pracy, przedstawiciele oświaty, pracodawcy, itp.

Eksperci wspólnie pracują nad  opracowaniem  merytorycznym materiałów do  polsko-czeskiego podręcznika dot. zatrudnienia absolwentów gastronomii na transgranicznym rynku pracy. Opracowanie obejmuje m.in. opisanie głównych problemów, różnic i podobieństwa w edukacji na terenie pogranicza. Studium eksperckie będzie oparte na trzech cząstkowych opracowaniach podstawowych ukierunkowanych na absolwentów kierunku kucharz, kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych, cukiernik i piekarz, ogółu społeczeństwa i pracodawców. Celem będzie poznanie postaw, oczekiwań i wyobrażeń uczniów odnośnie przyszłej pracy, postrzegania tych zawodów przez opinię publiczną oraz oczekiwań i wymagań pracodawców w zakresie wiedzy i umiejętności absolwentów na terenie polsko-czeskiego pogranicza.