06.05.2022

Działania w ramach doradztwa zawodowego

W ramach prowadzonych indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym przeprowadzona zostaje diagnoza zainteresowań i preferencji zawodowych uczniów ostatnich klas szkół podstawowych.  Wskazywany jest obszar największej aktywności zainteresowań zawodowych. Ponadto omawiana jest oferta edukacyjna jeleniogórskich szkół ponadpodstawowych, ze szczegółowym omówieniem konsekwencji wyboru poszczególnych typów szkół. Działania te mają wspomóc młodzież w dokonaniu trafnych i przemyślanych wyborów edukacyjno – zawodowych. W większości przypadków uczniowie nie definiują wyboru szkoły ponadpodstawowej z zawodem, jaki chcą wykonywać. Bardzo często czynnikiem decydującym o  wyborze danej szkoły jest możliwość dostania się do niej z uzyskanymi wynikami w szkole podstawowej, bliskość szkoły względem miejsca zamieszkania lub wybór tej szkoły przez rówieśników.
Niewielu uczniów identyfikuje wybór szkoły z przygotowaniem do wykonywania określonego zawodu. W ramach konsultacji doradca uświadamia młodzież, jakie są konsekwencje zawodowe wyboru poszczególnych typów szkół. Zostaje również omówiony rynek pracy i zapotrzebowanie na poszczególnych pracowników, szczególnie na lokalnym rynku pracy. Prowadzone działania mają na celu skłonić uczniów do głębszej refleksji nad planowaniem kariery zawodowej oraz dokonania trafnych i adekwatnych wyborów edukacyjnych, które doprowadzą ich do zdobycia pożądanych kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Do dnia 5 maja 2022 r. z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym skorzystało 26 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze. Spotkania odbywały się w szkole nr 11 w dniach 28.03 – 31.03.2022; 01.04, 5.04, 06.04, 08.04, 12.04. 13.04, 20.04, 22.04 i 04.05.2022 r.