01.06.2023

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze”, w ramach Działania 5.4., w dniach 23.05 – 25.05 i 30.05 – 01.06.2023 zorganizowała bezpłatne szkolenie z zakresu „Zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej”. W szkoleniach udział wzięło 20-stu mieszkańców Jeleniej Góry, w dwóch kameralnych, 10- osobowych grupach.

Szkolenia przebiegały w bardzo miłej atmosferze, uczestnicy integrowali się ze sobą wspólnie kreując pomysły na swój własny biznes, inspirując się na wzajem.

Tematyka szkolenia obejmowała:

Moduł I – 8 h

 • Identyfikacja podstawowych pojęć, np. przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, przedsiębiorczość, itp. – identyfikacja własnego pomysłu na biznes.
 • Zapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (Kodeks Pracy, RODO, Konstytucja dla Biznesu).
 • Zapoznanie z procedurami i dokumentami potrzebnymi do założenia działalności gospodarczej (CEIDG – wypełnianie druków, ZUA, DRA, PKD, itp.).
 • Prawo podatkowe (Polski Ład – Niskie Podatki), rodzaje podatków, wybór formy opodatkowania „mojego” biznesu oraz ćwiczenia związane z obliczaniem podatków oraz innych obciążeń.

Moduł II – 8h

 • Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw – ćwiczenia wybór formy organizacyjno-prawnej „mojego” przedsiębiorstwa.
 • Analiza ryzyk – identyfikacja pojęciowa oraz analiza ryzyka „mojego” przedsięwzięcia, konkurencja.
 • Człowiek przedsiębiorczy – główne cechy osobowościowe – autodiagnoza.
 • Komunikacja z klientem.

Moduł III – 8h

 • Tworzenie Biznes planu mojego przedsięwzięcia.
 • Źródła finansowania działalności
 • Negocjacje – techniki komunikacji i negocjacji w biznesie.
 • Sprzedaż, marketing, PR.

 

Szkolenia zostały realizowane w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, który jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” oraz ze środków budżetu państwa.

28.03.2023

Targi zawodów-cykl spotkań uczniów z przedsiębiorcami organizowanych w ramach realizacji projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”

W dniach 06.03 – 10.03.2023 dla młodzieży z klas 7 i 8 szkół podstawowych nr 11, 5 i 7 został zorganizowany cykl spotkań uczniów z przedsiębiorcami do zakładu VALMET Service and Technologies S.A w Cieplicach.

VALMET Service and Technologies S.A jest częścią globalnej grupy VALMET, lidera w produkcji maszyn papierniczych i ciągów produkcyjnych do produkcji papieru, które sprzedawane są na całym świecie. Główna siedziba firmy jest w Finlandii, natomiast jej oddziały są na wszystkich kontynentach, gdzie łącznie zatrudniają około 17 500 pracowników.

Natomiast w dniach 01.03, 15.03 i 22.03 uczniowie klas 7 i 8 ze szkół podstawowych nr 7, 5 i 2 uczestniczyli spotkaniach w JZO. JZO to zakład, który jest z kolei częścią globalnej grupy EssiliorLuxottica, lidera w produkcji soczewek okularowych, które sprzedawane są na całym świecie.

Na każdym ze spotkań w firmie Valmet uczniowie zostali zapoznani z całym procesem produkcji maszyn papierniczych, począwszy od działu marketingu, inżynieryjnego, montażu, sprzedaży, zakupów, aplikacji, działu zajmującego się projektowaniem czynności linii produkcyjnych, logistyki i wysyłki na dziale HR skończywszy.

Podczas wizyt w JZO uczniowie zostali zapoznani z całym procesem produkcji soczewek okularowych, także nie omijając działu marketingu, sprzedaży, zakupów, produkcji soczewek, działu barwienia, utwardzania i wzbogacania oraz osadzania soczewek w oprawach okularowych, działu logistyki i wysyłki również na dziale HR skończywszy.

Na każdym dziale w jednej i drugiej firmie młodzież zapoznała się z poszczególnymi stanowiskami pracy i zawodami związanymi z wykonywaniem obowiązków na tych stanowiskach. Zaangażowana w wizyty młodzieży kadra kierownicza obu zakładów szeroko omówiła  zakres czynności wykonywanych na poszczególnych stanowiskach oraz jakie predyspozycje i cechy psychofizyczne powinien posiadać kandydat na dane stanowisko.

Młodzieży podczas tych wizyt również przedstawiono ścieżkę rozwoju, w każdej z firm, wskazano na możliwość wykonywania pracy na całym świecie, zarówno w poszczególnych oddziałach, jak i podczas uruchamiania ciągu produkcyjnego u klienta. Dodatkowo uczniowie zapoznali się z ofertą praktyk i stażów zawodowych, które mogliby realizować już na poziomie szkoły ponadpodstawowej.

Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniach, zadając pytania dotyczące wymagań zawodowych, szans zatrudnienia oraz na jakie wynagrodzenie mogą liczyć na poszczególnych stanowiskach? Podczas całego cyklu spotkań często podkreślano konieczność znajomości języków obcych, w szczególności języka angielskiego, aby móc kandydować na stanowiska pracy w firmach VALMET i JZO. W całym tegorocznym cyklu 8 spotkań udział wzięło 110 uczniów.

Głównym celem tych spotkań było przybliżenie młodzieży zawodów i specjalności, środowiska pracy oraz ogólnych i szczegółowych wymagań od kandydatów na pracowników danej firmy. Spotkania uczniów klas 7 i 8 z przedsiębiorcami w poszczególnych przedsiębiorstwach miały na celu wspomóc młodzież w planowaniu swojej ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej, ułatwić im tak ważne decyzje w ich młodym wieku, jakim jest wybór szkoły ponadpodstawowej.

W trakcie całego cyklu spotkań zapewniony był catering dla uczniów i gadżety promujące projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, a także upominki od firm.

15.02.2023

W ramach działań projektowych przeprowadzone zostały indywidualne spotkania i konsultacje dla 21 uczniów w Szkole Podstawowej Nr 11 w Jeleniej Górze, których celem jest rozwiązanie problemów związanych z rozwojem edukacyjno – zawodowym uczniów i wypracowanie ścieżki dojścia do zawodu. Na spotkaniach przeprowadzana jest analiza potrzeb, oczekiwań i planów ucznia. W ramach konsultacji uczniowie wspólnie z doradcą mogą przeprowadzić weryfikację własnych zasobów zainteresowań, zdolności ucznia, kompetencji, a tym samym predyspozycji zawodowych, z uwzględnieniem stanu zdrowia i systemu wartości w odniesieniu do planowania drogi zawodowej. Na spotkaniu sporządzany jest bilans własnych zasobów, co pomoże w ustaleniu obszaru do rozwoju edukacyjno-zawodowego i osobistego ucznia. W ostatnich miesiącach odbyły się również  3 warsztaty  grupowe dla młodzieży ze szkoły nr 11, w których udział wzięło łącznie 73 uczniów, na których uczniowie wspólnie z doradcą zawodowym omawiali obszar największej aktywności zainteresowań zawodowych, ofertę edukacyjną jeleniogórskich szkół ponadpodstawowych. Wspólnie analizowali szczegółowe konsekwencji wyboru poszczególnych typów szkół. Działania te mają wspomóc młodzież w dokonaniu trafnych i przemyślanych wyborów edukacyjno – zawodowych. Został również omówiony rynek pracy i zapotrzebowanie na poszczególnych pracowników, szczególnie na lokalnym rynku pracy. Prowadzone działania mają na celu skłonić uczniów do głębszej refleksji nad planowaniem kariery zawodowej oraz dokonania trafnych i adekwatnych wyborów edukacyjnych, które doprowadzą ich do zdobycia pożądanych kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
Dobrze jak już na etapie ukończenia szkoły podstawowej uczeń zna swoje preferencje zawodowe i na tej podstawie dokonuje wyboru szkoły lub szkół, które pozwolą uzyskać kwalifikacje dla wybranego zawodu. Doradca zawodowy spotkał się również z rodzicami uczniów szkoły podstawowej nr 7 na wywiadówce szkolnej, gdzie przedstawił swoją rolę i cel działań projektowych. W ramach dalszych działań projektowych planowane są spotkania uczniów ze Szkół Podstawowych Nr 7, 11, 5  i 2 z przedsiębiorcami u przedsiębiorców.

30.09.2022

„Gość ma zawsze rację… czyli o zawodach i pracy w hotelu”

 Wycieczka zawodowo poznawcza do Hotelu Mercure Jelenia Góra w ramach Targów zawodów-cyklu spotkań uczniów z przedsiębiorcami zorganizowanych z projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”

 

W dniu 27 września 2022 roku grupa uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze uczestniczyła w wycieczce zawodowo poznawczej do Hotelu Mercure w Jeleniej Górze.

Celem wycieczki było bliższe poznanie zawodu hotelarza oraz zasad funkcjonowania hotelu. Uczniowie zostali zapoznani ze stanowiskami pracy, jakie można spotkać w obiekcie hotelowym. Dyrekcja obiektu przedstawiła młodzieży jednostki organizacyjne hotelu oraz obszary pracy, takie jak: służby parterowe, służby recepcyjne, służby piętra, gastronomię, pralnie, administrację, dział techniczny, obsługę konferencji, dział rekreacji, dział rezerwacji, dział sprzedaży i marketingu. Podczas zwiedzania obiektu „od kuchni”  wskazano na istotny element, iż praca w tych działach wymaga odrębnych kwalifikacji i kompetencji oraz cech osobowościowych. Omówiono, jakie zawody są wykonywane w każdym z działów. Przedstawiono zakres czynności oraz wymagań na poszczególnych stanowiskach pracy. Zaznaczono również, że istotne znaczenie ma posiadanie kompetencji ponad zawodowych, które są sprawdzane i weryfikowane podczas przyjmowania na konkretne stanowiska. Młodzież została oprowadzona po wizytowanym obiekcie, gdzie obserwowała pracę osób na konkretnych stanowiskach i gdzie mogła również zadawać pytania w zakresie konkretnych zawodów.

Na spotkaniu z przedsiębiorcą uczniowie mogli poznać krótką historię jeleniogórskiego hotelu. Uczestnikom spotkania został również wyjaśniony zakres standardów dla obiektów hotelowych względem przyznawanych gwiazdek.

Targi zawodów-cykl spotkań uczniów przedsiębiorcami ma na celu wspomóc młodego człowieka w wyborze przyszłego zawodu i związanego z tym wyboru szkoły ponadpodstawowej.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji i pracownikom Hotelu Mercure Jelenia Góra  za życzliwe przyjęcie, profesjonalną obsługę oraz miłą atmosferę.

29.09.2022

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w MOVI CITIES – Jeleniogórskim Festiwalu Światła 30.09-2.10.2022, realizowanym w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”.

Szczegóły na :

https://rozwojlokalny.jeleniagora.pl/na-zakonczenie-wrzesnia-jeleniogorskiego-festiwal-swiatla/

06.05.2022

Działania w ramach doradztwa zawodowego

W ramach prowadzonych indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym przeprowadzona zostaje diagnoza zainteresowań i preferencji zawodowych uczniów ostatnich klas szkół podstawowych.  Wskazywany jest obszar największej aktywności zainteresowań zawodowych. Ponadto omawiana jest oferta edukacyjna jeleniogórskich szkół ponadpodstawowych, ze szczegółowym omówieniem konsekwencji wyboru poszczególnych typów szkół. Działania te mają wspomóc młodzież w dokonaniu trafnych i przemyślanych wyborów edukacyjno – zawodowych. W większości przypadków uczniowie nie definiują wyboru szkoły ponadpodstawowej z zawodem, jaki chcą wykonywać. Bardzo często czynnikiem decydującym o  wyborze danej szkoły jest możliwość dostania się do niej z uzyskanymi wynikami w szkole podstawowej, bliskość szkoły względem miejsca zamieszkania lub wybór tej szkoły przez rówieśników.
Niewielu uczniów identyfikuje wybór szkoły z przygotowaniem do wykonywania określonego zawodu. W ramach konsultacji doradca uświadamia młodzież, jakie są konsekwencje zawodowe wyboru poszczególnych typów szkół. Zostaje również omówiony rynek pracy i zapotrzebowanie na poszczególnych pracowników, szczególnie na lokalnym rynku pracy. Prowadzone działania mają na celu skłonić uczniów do głębszej refleksji nad planowaniem kariery zawodowej oraz dokonania trafnych i adekwatnych wyborów edukacyjnych, które doprowadzą ich do zdobycia pożądanych kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Do dnia 5 maja 2022 r. z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym skorzystało 26 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze. Spotkania odbywały się w szkole nr 11 w dniach 28.03 – 31.03.2022; 01.04, 5.04, 06.04, 08.04, 12.04. 13.04, 20.04, 22.04 i 04.05.2022 r.