30.09.2022

„Gość ma zawsze rację… czyli o zawodach i pracy w hotelu”

 Wycieczka zawodowo poznawcza do Hotelu Mercure Jelenia Góra w ramach Targów zawodów-cyklu spotkań uczniów z przedsiębiorcami zorganizowanych z projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”

 

W dniu 27 września 2022 roku grupa uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze uczestniczyła w wycieczce zawodowo poznawczej do Hotelu Mercure w Jeleniej Górze.

Celem wycieczki było bliższe poznanie zawodu hotelarza oraz zasad funkcjonowania hotelu. Uczniowie zostali zapoznani ze stanowiskami pracy, jakie można spotkać w obiekcie hotelowym. Dyrekcja obiektu przedstawiła młodzieży jednostki organizacyjne hotelu oraz obszary pracy, takie jak: służby parterowe, służby recepcyjne, służby piętra, gastronomię, pralnie, administrację, dział techniczny, obsługę konferencji, dział rekreacji, dział rezerwacji, dział sprzedaży i marketingu. Podczas zwiedzania obiektu „od kuchni”  wskazano na istotny element, iż praca w tych działach wymaga odrębnych kwalifikacji i kompetencji oraz cech osobowościowych. Omówiono, jakie zawody są wykonywane w każdym z działów. Przedstawiono zakres czynności oraz wymagań na poszczególnych stanowiskach pracy. Zaznaczono również, że istotne znaczenie ma posiadanie kompetencji ponad zawodowych, które są sprawdzane i weryfikowane podczas przyjmowania na konkretne stanowiska. Młodzież została oprowadzona po wizytowanym obiekcie, gdzie obserwowała pracę osób na konkretnych stanowiskach i gdzie mogła również zadawać pytania w zakresie konkretnych zawodów.

Na spotkaniu z przedsiębiorcą uczniowie mogli poznać krótką historię jeleniogórskiego hotelu. Uczestnikom spotkania został również wyjaśniony zakres standardów dla obiektów hotelowych względem przyznawanych gwiazdek.

Targi zawodów-cykl spotkań uczniów przedsiębiorcami ma na celu wspomóc młodego człowieka w wyborze przyszłego zawodu i związanego z tym wyboru szkoły ponadpodstawowej.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji i pracownikom Hotelu Mercure Jelenia Góra  za życzliwe przyjęcie, profesjonalną obsługę oraz miłą atmosferę.

29.09.2022

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w MOVI CITIES – Jeleniogórskim Festiwalu Światła 30.09-2.10.2022, realizowanym w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”.

Szczegóły na :

https://rozwojlokalny.jeleniagora.pl/na-zakonczenie-wrzesnia-jeleniogorskiego-festiwal-swiatla/

06.05.2022

Działania w ramach doradztwa zawodowego

W ramach prowadzonych indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym przeprowadzona zostaje diagnoza zainteresowań i preferencji zawodowych uczniów ostatnich klas szkół podstawowych.  Wskazywany jest obszar największej aktywności zainteresowań zawodowych. Ponadto omawiana jest oferta edukacyjna jeleniogórskich szkół ponadpodstawowych, ze szczegółowym omówieniem konsekwencji wyboru poszczególnych typów szkół. Działania te mają wspomóc młodzież w dokonaniu trafnych i przemyślanych wyborów edukacyjno – zawodowych. W większości przypadków uczniowie nie definiują wyboru szkoły ponadpodstawowej z zawodem, jaki chcą wykonywać. Bardzo często czynnikiem decydującym o  wyborze danej szkoły jest możliwość dostania się do niej z uzyskanymi wynikami w szkole podstawowej, bliskość szkoły względem miejsca zamieszkania lub wybór tej szkoły przez rówieśników.
Niewielu uczniów identyfikuje wybór szkoły z przygotowaniem do wykonywania określonego zawodu. W ramach konsultacji doradca uświadamia młodzież, jakie są konsekwencje zawodowe wyboru poszczególnych typów szkół. Zostaje również omówiony rynek pracy i zapotrzebowanie na poszczególnych pracowników, szczególnie na lokalnym rynku pracy. Prowadzone działania mają na celu skłonić uczniów do głębszej refleksji nad planowaniem kariery zawodowej oraz dokonania trafnych i adekwatnych wyborów edukacyjnych, które doprowadzą ich do zdobycia pożądanych kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Do dnia 5 maja 2022 r. z indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym skorzystało 26 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 11 im. Fryderyka Chopina w Jeleniej Górze. Spotkania odbywały się w szkole nr 11 w dniach 28.03 – 31.03.2022; 01.04, 5.04, 06.04, 08.04, 12.04. 13.04, 20.04, 22.04 i 04.05.2022 r.