Atrakcje przemysłu i techniki Euroregionu Nysa

Nazwa programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Przekraczamy Granice

Okres realizacji

01.06.2010 – 31.05.2012

Beneficjent wiodący

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A

Wartość projektu

Partnerzy projektu

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou (Powiatowa Izba Gospodarcza w Jabloncu nad Nysą)

Cele projektu

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju turystyki na obszarze pogranicza polsko-czeskiego poprzez rozwój oferty turystycznej – stworzenie nowego produktu turystycznego – atrakcje przemysłu i techniki Euroregionu Nysa, co powinno przyczynić się do pełniejszego wykorzystania istniejącej oferty bazy wypoczynkowej i wydłużenia sezonu turystycznego po obu stronach granicy.

W ramach projektu powstanie system informacji o atrakcjach przemysłu i techniki Euroregionu Nysa

  • witryna internetowa, zawierająca opisy atrakcji i techniki, zdjęcia, panoramy – wirtualne zwiedzanie (nowatorskie rozwiązanie, pozwalające pokazać miejsca, które ze względu na bezpieczeństwo nie są dostępne dla ruchu turystycznego)
  • multimedialny przewodnik na DVD z zawartością portalu,
  • mapy atrakcji przemysłu i techniki, materiały promocyjne (w tym skrypty dla przewodników),
  • organizacja: wystaw, konferencji, seminarium, warsztatów, study tour oraz prezentacji promujących nowy produkt turystyczny po obu stronach granicy