Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego przeprowadza badania potrzeb MŚP w zakresie efektywności energetycznej w ramach projektu „EnergyTransPolSax – wspólne odkrywanie nowych trendów w gospodarce energetycznej” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o udział w badaniu ankietowym.

Link: https://docs.google.com/forms/d/159FMEEkGpRdOePH2x7ZRpU-gEVLMton98fwp-2wBzgg/viewform?edit_requested=true