Bliżej tradycji, bliżej siebie

Projekt „Bliżej tradycji, bliżej siebie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu współpracy  Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

Nazwa programu

Program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

Okres realizacji

01.05.2022 – 31.10.2023

Beneficjent wiodący

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Partnerzy projektu

Okresní hospodářská komora v Jablonci nad Nisou

Wartość projektu

Łączne wydatki – 125 692,18 EURO  w tym 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

CEL PROJEKTU

Projekt ma na celu stworzenie nowego narzędzia promocyjnego polegającego na zachęcaniu turystów do odwiedzania miejsc mniej znanych na polsko-czeskim pograniczu, które łączy tradycyjne rzemiosło i regionalne produkty spożywcze. Bezpośrednia prezentacja rzemiosła, umożliwi turystom poznanie regionu poprzez doznania. Będzie to całosezonowy produkt dla szerokiej grupy docelowej, który wzbogaci ofertę turystyczną regionu i będzie miał rzeczywisty wpływ na promocję i rozwój turystyki oraz restart po pandemii.

OPIS PROJEKTU

Projekt Izby Gospodarczej i Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. powstał z myślą o podniesieniu potencjału turystycznego pogranicza, poprzez zwiększenie atrakcyjności, poznanie kultury i tradycji regionu, zaangażowanie szerokiego spektrum grup docelowych na pograniczu, prezentacja regionalnych producentów i rzemieślników podczas wystaw i festiwali , a także poprzez stworzenie nowego materiału motywacyjnego dla turystów jakim będzie „Dziennik odkrywcy pogranicza”. „Dziennika odkrywcy pogranicza” będzie to zbiór atrakcji, doznań, ciekawostek, przepisów kulinarnych z polsko-czeskiego pogranicza z miejsc które się odwiedziło. Będzie w nim można zbierać naklejki z logotypami i nazwą projektu. Po zebraniu naklejek ze wszystkich miejsc w skarbnicy i zgłoszeniu się w KARR lub OHK, turysta otrzyma nagrodę w postaci certyfikatu i odznaki „Odkrywcy pogranicza – Bliżej tradycji, bliżej siebie”. Partnerzy zorganizują kilka imprez/festiwali poświęconych produktom regionalnym po obu stronach granicy, gdzie również będzie można zebrać pieczątki, robić zdjęcia i wklejać do „Dziennika odkrywcy pogranicza”. Dziennik będzie stanowić swojego rodzaju rodzinną pamiątkę. Projekt będzie prezentowany na targa turystycznych w mediach internetowych w lokalnych społecznościach np. w szkołach, centrach kompetencji, uniwersytetach, na wydarzeniach turystycznych.

DLA KOGO?

Ze względu na charakter działania grupa docelowa jest bardzo szeroka. Stanowią ją turyści odwiedzający region, rodziny z dziećmi, seniorzy, szkoły, mieszkańcy regionu, podmioty działające w branży turystycznej, w gastronomii, osoby zajmujące się produkcją tradycyjnej, regionalnej żywności oraz producenci i rzemieślnicy, aktywni turyści szukający ciekawych, nowych atrakcji z możliwością uczestniczenia w warsztatach rękodzielniczych, ale również wycieczki szkolne szukające inspiracji związanych z poznawaniem tradycji i życia mieszkańców regionu. Odbiorcy projektu, którzy u tradycyjnych rzemieślników będą mieli możliwość zobaczyć i spróbować procesu produkcji rzemieślniczej, skosztować, i zakupić regionalne wyroby.

DZIAŁANIA KARR ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU

KARR Zorganizuje:

 • Festiwale Smaków,
 • Wystawy Produktów Regionalnych „Wyprodukowano pod Śnieżką”,
 • „Dziennik odkrywcy pogranicza”
 • Odznaki odkrywcy
 • Spotkania i prezentacje atrakcji z „Dziennik odkrywcy pogranicza” w lokalnych społecznościach np. w szkołach, centrach kompetencji, uniwersytetach, na wydarzeniach turystycznych.

OHK zorganizuje:

 • Prezentacje „Dziennik odkrywcy pogranicza” na targach turystycznych (Praga, Brno, Hradec Králové), a także w Saksonii.
 • 4 Prezentacje – Tour do poszczególnych atrakcji z „Dziennika odkrywcy pogranicza” (2 wycieczki na terenie Czech, 2 wycieczki na terenie Polski) dla pracowników branży turystycznej.
 • Spotkanie przedstawicieli poszczególnych atrakcji z „Dziennika odkrywcy pogranicza” z pracownikami branży turystycznej w Jabloncu nad Nisou

AKTUALNOŚCI

Polsko-Czeski Festiwal Smaków 2023

MATERIAŁY PROJEKTOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE

Nabór atrakcji do Dziennika odkrywcy w ramach projektu „Bliżej tradycji, bliżej siebie”

 • REGULAMIN naboru atrakcji do projektu „Bliżej tradycji, bliżej siebie” – pobierz
 • Karta zgłoszenia Atrakcji – pobierz
 • Deklaracja uczestnictwa w projekcie – pobierz

PLIKI DO POBRANIA

Kontakt

Administrator projektu tel. 75 75 27 523

Koordynator projektu tel. 75 75 27 522

E-mail: biuro@karr.pl