W imieniu ARR „ARLEG” S.A. zapraszamy do składania wniosków do projektu pn. „BONY NA WSPARCIE INNOWACYJNOŚCI DOLNOŚLĄSKICH PRZEDSIĘBIORSTW”

Termin II naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 06.07.2022 r. do godz. 14.00 dnia 20.07.2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu –https://arleg.eu/…/ogloszenie-o-ii-naborze-wnioskow-o…/

Grantodawca zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania naboru i zakończenia przyjmowania wniosków o powierzenie grantu w danym naborze w przypadku, gdy łączna wartość złożonych wniosków przekroczy 125% alokacji dostępnej w ramach ogłoszonego naboru wniosków. O kolejności wpływu wniosku decyduje data i godzina składania wniosku (dostarczenia do biura Partnera Projektu grantowego – ARR „ARLEG” S.A. – M. Rataja 26, 59-220 Legnica).

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. jest Partner projektu grantowego. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014 –2020 Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne Przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne Przedsiębiorstwa – Konkurs Horyzontalny, Typ 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje.