Wsparcie inwestora i eksportera

Szukasz partnerów biznesowych, a może chcesz zwiększyć działalnośc eksportową?

Centrum Obsługi Zagranicznych Partnerów to miejsce pierwszego kontaktu dla przedsiebiorców zagranicznych zainteresowanych inwestowaniem na Dolnym Śląsku oraz dla polskich przedsiębiorców, podejmujących i realizujących działalnośc eksportową.
 • wybór lokalizacji
 • pomoc w formalnościach
 • kojarzenie partnerów biznesowych
 • szkolenia pracowników
 • kompleksowa oranizacja konferencjim seminariów, study tour, giełd kooperacyjnych i targów
 

NASI PARTNERZY

 • Izba Przemysłowo-Handlowa z Drezna
 • Saksońska Agencja Wspierania Gospodarki
 • TGZ Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH
 • Hochschule Zittau/ Görlitz TU Dresden
 • Europastadt Görlitz/ Zgorzelec GmbH
 • ABS Robur Zittau
 • Powiatowa Izba Gospodarcza w Jabloncu nad Nysą
 • Izba Gospodarcza Kraju Morawsko-Śląskiego i Kralowohradeckiego
 • Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej NOVUM z o.o

Kontakt:
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra
www.forum.karr.pl, www.karr.pl

 +48 75 75 27 500

biuro@karr.pl