„Dokształcanie zawodowe bez granic”

Nazwa programu

Program Współpracy Polska-Saksonia 2007-2013

Okres realizacji

01.07.2012 do 30.06.2014

Beneficjent wiodący

Sächsisches Umschulungs- und Fortbildungswerk Dresden e.V.

Wartość projektu

Partnerzy projektu

1. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
2. ABS Robur GmbH Zittau

Cele projektu

Oś priorytetowa projektu: Transgraniczna integracja społeczna

Dziedzina wsparcia: Kształcenie i szkolenie

Kierunek działań: Projekty kształcenia transgranicznego w kontekście gospodarki i życia.

Etapy:

  1. tydzień projektu w Jeleniej Górze – pakiet roboczy „Kraj i ludzie”
  2. tydzień projektu w Zittau – pakiet roboczy „Kraj i ludzie”
  3. 8 tygodni w Dreźnie – pakiet roboczy „Przeprowadzenie praktycznej nauki zawodu”

Oczekiwane efekty niemiecko – polskiego projektu edukacyjnego:

• podwyższenie praktyczno -zawodowych umiejętności uczestników projektu
• polepszenie znajomości języka niemieckiego
• podniesienie kompetencji międzykulturowych
• wzrost umiejętności zawodowych
• zwiększenie posiadanych kwalifikacji

Projekt stwarza warunki do elastyczności i mobilności jako baza do zatrudnienia transgranicznego.