Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna-Jelenia-Góra-KARR

Duża Regionalna Pożyczka Inwestycyjna

Oprocentowanie od 2,85%, prowizja 0%
Bez ukrytych kosztów i produktów powiązanych

DLA KOGO?

Dla mikro, małych i średnich dolnośląskich przedsiębiorstw z siedzibą lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa dolnośląskiego – brak minimalnego okresu działania firmy.

CEL POŻYCZKI

Wydatki inwestycyjne oznaczające ponoszenie nakładów na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne z wyłączeniem zakupu nieruchomości, tj. gruntów, budynków trwale z gruntem związanych lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI

  • maksymalna kwota pożyczki 1 500 000 zł
  • oprocentowanie od 2,85%
  • prowizja 0%
  • maksymalny okres spłaty 5 lat
  • wysokość wkładu własnego 5% dla pożyczki do 1 000 000 zł
  • wysokość wkładu własnego 10% dla pożyczki do 1 500 000 zł

Kontakt

Fundusz pożyczkowy | 75 75 27 511 / 501 / 507 / 509 / 521

 pozyczki@karr.pl