W luźnej atmosferze, bez garniturów, krawatów, szpilek. Raz w miesiącu w jednym miejscu, spotykają się by wymienić doświadczenia, poznać się, porozmawiać.

Tak w praktyce wygląda „Dzień poza biurem”, który z inicjatywy Enterprise Europe Network i naszego partnera Hochschule Zittau Görlitz odbył się w Jeleniej Górze.
10 stycznia 2020 roku w Galerii Karkonoskiej przy jednym stole spotkało się kilku przedstawicieli niemieckich firm, instytucji otoczenia biznesu i szkół.