EnergyTransPolSax – wspólne odkrywanie nowych trendów w gospodarce energetycznej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Nazwa programu

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Okres realizacji

01.10.2020 – 31.03.2023

Beneficjent wiodący

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | KARR SA

Wartość projektu

488 969,12 € (dofinansowanie z EFRR 407 366,83 €)

Partnerzy projektu

Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH

Cele projektu

Cel ogólny projektu

Wzmocnienie współpracy gospodarczej na polsko-saksońskim pograniczu, w szczególności w zakresie wyzwań w gospodarce energetycznej i związanych ze zmianą klimatu.

Cele szczegółowe projektu

 1. Intensyfikacja współpracy transgranicznej pomiędzy instytucjami publicznymi i MMŚP na polsko saksońskim pograniczu.
 2. Zwiększenie poziomu informacji wśród instytucji publicznych i MMŚP dotyczących nowoczesnych technologii produkcji i ich wpływu na zmiany klimatu, zwłaszcza w zakresie elektromobilności, alternatywnych źródeł energii, efektywności energetycznej oraz gospodarki w obiegu zamkniętym.

Działania projektowe

 • Organizacja wizyty studyjnej w Saksonii
 • Organizacja 28. Polsko-Niemiecko-Czeskiego Forum Kooperacji Firm /listopad 2021/
 • Udostępnienie informacji nt. aktualnych trendów w gospodarce w zakresie ochrony środowiska (rozszerzenie atlasu kompetencji gospodarczych polsko-saksońskiego pogranicza)
 • Opracowanie poradnika na temat zakładania działalności gospodarczej w Niemczech
 • Organizacja 29. Polsko-Niemiecko-Czeskiego Forum Kooperacji Firm /listopad 2022/
 • Cykl webinarów dla polskich przedsiębiorców na temat prowadzenia działalności gospodarczej w
  Niemczech
 • Promocja polsko-saksońskiego obszaru gospodarczego na wiodących europejskich targach branży
  energetycznej i wodnej E-world energy & water w Essen
 • Spotkania robocze partnerów projektu
 • Analiza potrzeb w zakresie poprawy efektywności energetycznej
 • Organizacja wydarzenia online Wyzwania sektora energetycznego – najlepsze praktyki z Europy i ze świata

Opis projektu

Celem projektu „EnergyTransPolSax” jest nawiązanie i wzmocnienie współpracy transgranicznej na polsko-saksońskim pograniczu, w szczególności w zakresie wyzwań w gospodarce energetycznej i związanych ze zmianą klimatu. Kontynuowana będzie realizacja celów dotychczasowych projektów „InnoCoopPolSax”oraz „DigiNetPolSax”, poszerzona o tematykę ograniczenia dostępności zasobów i zmian klimatu. Aby osiągnąć w/w cel realizowane będzie zadanie – działania kooperacyjno-informacyjne. W ramach niego popularyzowane będą zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej, elektromobilności, technologii ochrony środowiska, energii odnawialnych, które będą tematem przewodnim 28.i 29 PL-DE-CZ Forum Kooperacji Firm oraz wizyty studyjnej w Saksonii. O te treści zostanie rozszerzony atlas kompetencji gospodarczych polsko-saksońskiego pogranicza. W ramach projektu opracowany i wydany zostanie również poradnik w języku polskim nt. rozpoczęcia działalności gospodarczej w Niemczech, który będzie też zawierał m. in. zagadnienia związane z oszczędnością energetyczną. Z powodu rozdrobnionej struktury gospodarki i peryferyjnego położenia niezbędna jest intensyfikacja współpracy pomiędzy jednostkami terytorialnymi oraz przedsiębiorstwami, szczególnie w zakresie zmian energetycznych i strukturalnych. Możliwość wzajemnego nawiązania kontaktu oraz uzyskania informacji na temat możliwości w zakresie elektromobilności, np. w zakresie stworzenia taboru samochodowego oraz infrastruktury do ładowania, a także autonomicznej autobusowej komunikacji publicznej, a także zaoferowania zrównoważonego rozwoju w gospodarce energetycznej da wyjazd studyjny oraz forum. Ponadto zostaną zorganizowane 2 webinary nt. prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech. Zaplanowano również promocję polsko-saksońskiego obszaru gospodarczego na targach Eworld energy & water w Essen.

Kontakt

Koordynator projektu | +48 75 75 27 502

biuro@karr.pl

Aktualności

KARR na Targach intec/Z/GrindTec w Lipsku

Dzięki współpracy z WCTT Politechniki Wrocławskiej KARR S.A. wziął dział w Targach intec/Z/GrindTec w Lipsku oraz towarzyszącym mu  Międzynarodowym Forum Kooperacyjnym „Welcome to Saxony” z udziałem delegacji z Europy, Azji Środkowej oraz przedstawicieli przemysłu maszynowego z Saksonii (producenci i poddostawcy).

Podczas Forum Międzynarodowa delegacja (Republika Czeska, Węgry, Włochy, Niemcy, Polska, Kazachstan, Turcja) przedstawiła informacje o sytuacji w branży oraz zaprezentowano uczestniczących przedsiębiorców i instytucje.

W dniach od 7 do 8 marca 2023 zwiedzaliśmy– Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Technologii i Automatyzacji Produkcji oraz Zuliefermesse – Międzynarodowe Targi Poddostawców. W bieżącej  edycji po raz pierwszy dołączyły do nich targi GrindTech – Międzynarodowe Targi Szlifowania i Ostrzenia Narzędzi tworząc bogate w ofertę wystawienniczą trio targowe intec/Z/GrindTec.

Targi te należą do grona wiodących imprez wystawienniczych dla przemysłu metalowego i maszynowego oraz poddostawczego w Europie. Trio targów stanowi profesjonalną platformę prezentującą wszystkie etapy produkcji przemysłowej – od narzędzi, części, komponentów i usług produkcyjnych poprzez obrabiarki, centra obróbcze, linie produkcyjne, aż po wytwarzanie addytywne oraz automatyzację i cyfryzację produkcji. Odwiedzający targi mają możliwość znalezienia wszystkich niezbędnych informacji i rozwiązań dla wszystkich etapów produkcji, od planowania, przygotowania produkcji, poprzez procesy produkcyjne, po dystrybucję.

Do pobrania

Zapytania ofertowe