silesia_
RPO_logotyp

„FUNDUSZ DOTACYJNY – SILESIA”

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Nazwa programu

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy

Okres realizacji

01.04.2021 – 30.06.2023

Projekt realizowany przez:

Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego SA – w Jeleniej Górze

Wartość projektu

4 006 393,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

KOMUNIKATY

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 27 ogłasza nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach Projektu „FUNDUSZ DOTACYJNY – SILESIA” nr RPDS.08.03.00-02-0013/20 – dla IV GRUPY Uczestników zakwalifikowanych do projektu.

Wnioski należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA; ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra (Sekretariat, I piętro) w dniach od 27 czerwca do 01 lipca 2022 r. w godzinach pracy Biura Projektu (tj. 08.00-15.00).

Szczegóły w załączniku.

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zamieściła – LISTĘ WNIOSKÓW rekomendowanych do uzyskania wsparcia finansowego w ramach projektu– IV GRUPA.
Jednocześnie informujemy, że podjęta decyzja wskazująca liczbę przyznanych punktów wraz z uzasadnieniem zostanie do Państwa wysłana w terminie do 5 dni roboczych od dnia ukazania się komunikatu.

Jednocześnie prosimy o pilny kontakt z KARR SA w celu ustalenia dalszego postępowania – tel. 75 75 27 520 lub 75 75 27 514

Lista wniosków

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 27 ogłasza nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach Projektu „FUNDUSZ DOTACYJNY – SILESIA” nr RPDS.08.03.00-02-0013/20 – dla III GRUPY Uczestników zakwalifikowanych do projektu.

Wnioski należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA; ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra (Sekretariat, I piętro) w dniach od 28 kwietnia do 06 maja 2022 r. w godzinach pracy Biura Projektu (tj. 08.00-15.00).

Szczegóły w załączniku

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 27 ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej w ramach Projektu „FUNDUSZ DOTACYJNY – SILESIA” nr RPDS.08.03.00-02-0013/20 – dla IV GRUPY Uczestników zakwalifikowanych do projektu.

Wnioski należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA; ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra (Sekretariat, I piętro) w dniach od 02 maja do 09 maja 2022 r. w godzinach pracy Biura Projektu (tj.08.00-15.00).

Szczegóły w załączniku

W związku z zakończeniem rekrutacji Kandydatów czwartej grupy w ramach projektu pn. „Fundusz Dotacyjny – SILESIA”, informujemy o wyłonieniu Uczestników projektu do kolejnego etapu – Wsparcie szkoleniowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
W załączeniu:
Lista podstawowa (Kandydatów zakwalifikowanych do etapu szkoleniowego)
Lista rezerwowa

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zamieściła – LISTĘ WNIOSKÓW rekomendowanych do uzyskania wsparcia finansowego w ramach projektu– III GRUPA.
Jednocześnie informujemy, że podjęta decyzja wskazująca liczbę przyznanych punktów wraz z uzasadnieniem zostanie do Państwa wysłana w terminie do 5 dni roboczych od dnia ukazania się komunikatu.

Lista wniosków

W związku z zakończeniem rekrutacji Kandydatów DO CZWARTEJ GRUPY  pod względem formalnym i merytorycznym w ramach projektu pn. „Fundusz Dotacyjny – SILESIA”, informujemy o wynikach oceny.

Kandydaci, którzy otrzymali wynik pozytywny  zostali kwalifikowani do rozmowy z doradcą zawodowym.

W załączeniu:

lista osób ocenionych pozytywnie / negatywnie

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 27 ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej w ramach Projektu „FUNDUSZ DOTACYJNY – SILESIA” nr RPDS.08.03.00-02-0013/20 – dla III GRUPY Uczestników zakwalifikowanych do projektu.

Wnioski należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA; ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra (Sekretariat, I piętro) w dniach od 07 marca do 11 marca 2022 r. w godzinach pracy Biura Projektu (tj.08.00-15.00).

Szczegóły w załączniku.

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 27 ogłasza nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach Projektu „FUNDUSZ DOTACYJNY – SILESIA” nr RPDS.08.03.00-02-0013/20 – dla II GRUPY Uczestników zakwalifikowanych do projektu.

 Wnioski należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA; ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra (Sekretariat, I piętro) w dniach od 16 lutego do 24 lutego 2022 r. w godzinach pracy Biura Projektu (tj.08.00-15.00).

Szczegóły w załączniku.

Informujemy, że 16.02.2022 r. o godzinie 08:00 rozpoczynamy nabór IV grupy kandydatów do projektu „FUNDUSZ DOTACYJNY – SILESIA” realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Planowane zakończenie naboru: 04.03.2022 r.

Pierwszeństwo w rekrutacji przysługuje:

 • osobom zamieszkującym obszary wiejskie (dodatkowe 5 pkt.)
 • kobietom (dodatkowe 5 pkt.)

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby uczestników, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu naboru.

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków przekraczającej co najmniej 150% planowanej liczby uczestników dla każdej edycji, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi rekrutacji i przedmiotowego wsparcia, zawartymi w Regulaminie rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dostępnym wraz z kompletem dokumentów zgłoszeniowych w zakładce DOKUMENTY PROJEKTOWE.

W związku z zakończeniem rekrutacji Kandydatów trzeciej grupy w ramach projektu pn. „Fundusz Dotacyjny – SILESIA”, informujemy o wyłonieniu Uczestników projektu do kolejnego etapu – Wsparcie szkoleniowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
W załączeniu:
Lista podstawowa (Kandydatów zakwalifikowanych do etapu szkoleniowego)
Lista rezerwowa

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zamieściła – OSTATECZNĄ LISTĘ WNIOSKÓW rekomendowanych i nierekomendowanych do uzyskania wsparcia finansowego w ramach projektu – II GRUPA

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zamieściła – WSTĘPNĄ LISTĘ WNIOSKÓW rekomendowanych i nierekomendowanych do uzyskania wsparcia finansowego w ramach projektu– II GRUPA.
Jednocześnie informujemy, że podjęta decyzja wskazująca liczbę przyznanych punktów wraz z uzasadnieniem zostanie do Państwa wysłana w terminie do 5 dni roboczych od dnia ukazania się komunikatu

lista osób ocenionych pozytywnie / negatywnie

W związku z zakończeniem rekrutacji Kandydatów III grupy pod względem formalnym i merytorycznym w ramach projektu pn. „Fundusz Dotacyjny – SILESIA”, informujemy o wynikach oceny.

Kandydaci, którzy otrzymali wynik pozytywny  zostali kwalifikowani do rozmowy z doradcą zawodowym.

W załączeniu:

lista osób ocenionych pozytywnie / negatywnie

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że nabór III grupy kandydatów do projektu „Fundusz Dotacyjny – Silesia ” zostaje przedłużony do 10.01.2022 r. do godziny 15:00 zgodnie z §6 pkt.11 Regulaminu rekrutacji.

Pierwszeństwo w rekrutacji przysługuje:

 • osobom zamieszkującym obszary wiejskie (dodatkowe 5 pkt.)
 • kobietom (dodatkowe 5 pkt.)

Regulamin rekrutacji uczestników Projektu, Formularz rekrutacyjny oraz inne wymagane dokumenty dostępne są w części DOKUMENTY PROJEKTOWE.

Zapraszamy do udziału!

Poniżej zamieszczono listę oceny wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach I GRUPY uczestników Projektu Fundusz Dotacyjny Silesia.

Lista pomostowa

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 27 ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej w ramach Projektu „FUNDUSZ DOTACYJNY – SILESIA” nr RPDS.08.03.00-02-0013/20 – dla II GRUPY Uczestników zakwalifikowanych do projektu.
Wnioski należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA; ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra (Sekretariat, I piętro) w dniach od 16 grudnia 2021 r. do 27 grudnia 2021 r. w godzinach pracy Biura Projektu (tj.08.00-15.00). Szczegóły w załączniku .

Informujemy, że 10.12.2021 r. o godzinie 08:00 rozpoczynamy nabór III grupy kandydatów do projektu „FUNDUSZ DOTACYJNY – SILESIA” realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Planowane zakończenie naboru: 31.12.2021 r.

Pierwszeństwo w rekrutacji przysługuje:

 • osobom zamieszkującym obszary wiejskie (dodatkowe 5 pkt.)
 • kobietom (dodatkowe 5 pkt.)

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby uczestników, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu naboru.

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków przekraczającej co najmniej 150% planowanej liczby uczestników dla każdej edycji, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi rekrutacji i przedmiotowego wsparcia, zawartymi w Regulaminie rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dostępnym wraz z kompletem dokumentów zgłoszeniowych w zakładce DOKUMENTY PROJEKTOWE.

Poniżej zamieszczono AKTUALNĄ listę Kandydatów w ramach II GRUPY Projektu Fundusz Dotacyjny – SILESIA skierowanych do kolejnego etapu – Wsparcie szkoleniowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

W załączeniu:
Lista podstawowa
Lista rezerwowa

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 27 ogłasza nabór wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach Projektu „FUNDUSZ DOTACYJNY – SILESIA” nr RPDS.08.03.00-02-0013/20 – dla I GRUPY Uczestników zakwalifikowanych do projektu.

Wnioski należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA; ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra (Sekretariat, I piętro) w dniach od 23 listopada do 30 listopada 2021 r. w godzinach pracy Biura Projektu (tj.08.00-15.00).

Szczegóły w załączniku.

W związku z zakończeniem rekrutacji Kandydatów drugiej grupy w ramach projektu pn. „Fundusz Dotacyjny – SILESIA”, informujemy o wyłonieniu Uczestników projektu do kolejnego etapu – Wsparcie szkoleniowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
W załączeniu:
Lista podstawowa (Kandydatów zakwalifikowanych do etapu szkoleniowego)
Lista rezerwowa

W związku z zakończeniem rekrutacji DRUGIEJ GRUPY KANDYDATÓW pod względem formalnym i merytorycznym w ramach projektu pn. „Fundusz Dotacyjny – SILESIA”, informujemy o wynikach oceny.

Kandydaci, którzy otrzymali wynik pozytywny  zostali kwalifikowani do rozmowy z doradcą zawodowym.

W załączeniu:

lista osób ocenionych pozytywnie / negatywnie

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zamieściła – OSTATECZNĄ LISTĘ WNIOSKÓW rekomendowanych i nierekomendowanych do uzyskania wsparcia finansowego w ramach projektu– I GRUPA

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zamieściła – WSTĘPNĄ LISTĘ WNIOSKÓW rekomendowanych i nierekomendowanych do uzyskania wsparcia finansowego w ramach projektu– I GRUPA.
Jednocześnie informujemy, że podjęta decyzja wskazująca liczbę przyznanych punktów wraz z uzasadnieniem zostanie do Państwa wysłana w terminie do 5 dni roboczych od dnia ukazania się komunikatu.

lista osób ocenionych pozytywnie / negatywnie

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze informuje, iż w dniu 11.10.2021r. o godzinie 24:00 zostanie WSTRZYMANE przyjmowanie Formularzy Rekrutacyjnych II naboru w ramach projektu „FUNDUSZ DOTACYJNY – SILESIA” – zgodnie z   definicją skutecznego doręczenia w oparciu o „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” § 6 pkt 12.

Formularze Rekrutacyjne przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone zgodnie z § 6 pkt 25 regulaminu.

Informujemy, że 29.09.2021 r. o godzinie 08:00 rozpoczynamy nabór II grupy kandydatów do projektu „FUNDUSZ DOTACYJNY – SILESIA” realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Planowane zakończenie naboru: 13.10.2021 r.

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby uczestników, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu naboru.

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków przekraczającej co najmniej 150% planowanej liczby uczestników dla każdej edycji, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi rekrutacji i przedmiotowego wsparcia, zawartymi w Regulaminie rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dostępnym wraz z kompletem dokumentów zgłoszeniowych w zakładce DOKUMENTY PROJEKTOWE.

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 27 ogłasza nabór wniosków o wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej w ramach Projektu „FUNDUSZ DOTACYJNY – SILESIA” nr RPDS.08.03.00-02-0013/20 – dla I GRUPY Uczestników zakwalifikowanych do projektu.

Wnioski należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA; ul. 1 Maja 27; 58-500 Jelenia Góra (Sekretariat, I piętro) w dniach od 21 września do 27 września 2021 r. w godzinach pracy Biura Projektu (tj.08.00-15.00).

Szczegóły w załączniku: >tutaj<

Poniżej zamieszczono AKTUALNĄ listę Kandydatów w ramach I EDYCJI Projektu Fundusz Dotacyjny – SILESIA skierowanych do kolejnego etapu – Wsparcie szkoleniowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

W załączeniu:

Lista podstawowa (Kandydatów zakwalifikowanych do etapu szkoleniowego)

Lista rezerwowa

W związku z zakończeniem rekrutacji Kandydatów w ramach I EDYCJI projektu pn. „Fundusz Dotacyjny – SILESIA”, informujemy o wyłonieniu Uczestników projektu do kolejnego etapu – Wsparcie szkoleniowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

W załączeniu:

Lista podstawowa (Kandydatów zakwalifikowanych do etapu szkoleniowego)

Lista rezerwowa

W związku z zakończeniem rekrutacji Kandydatów pod względem formalnym i merytorycznym w ramach projektu pn. „Fundusz Dotacyjny – SILESIA”, informujemy o wynikach oceny.

Kandydaci, którzy otrzymali wynik pozytywny  zostali kwalifikowani do rozmowy z doradcą zawodowym.

W załączeniu:

lista osób ocenionych pozytywnie / negatywnie

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze informuje, iż w dniu 13.07.2021r. o godzinie 24:00 zostanie WSTRZYMANE przyjmowanie Formularzy Rekrutacyjnych w ramach projektu „FUNDUSZ DOTACYJNY – SILESIA” – zgodnie z   definicją skutecznego doręczenia w oparciu o „Regulamin rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości” § 6 pkt 12.

Formularze Rekrutacyjne przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone zgodnie z § 6 pkt 25 regulaminu.

Jednocześnie informujemy, iż  kolejne wznowienie naboru przewidujemy  na przełomie września/października 2021r., dokładną datę podamy na naszej stronie internetowej.

Informujemy, że 12.07.2021 r. o godzinie 08:00 rozpoczynamy nabór I grupy do projektu „FUNDUSZ DOTACYJNY – SILESIA” realizowanego w ramach Osi priorytetowej 8 Rynek pracy, Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Planowane zakończenie naboru: 27.07.2021 r.

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby uczestników, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu naboru.

W przypadku wpłynięcia liczby wniosków przekraczającej co najmniej 150% planowanej liczby uczestników dla każdej edycji, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi rekrutacji i przedmiotowego wsparcia, zawartymi w Regulaminie rekrutacji i przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości dostępnym wraz z kompletem dokumentów zgłoszeniowych w zakładce DOKUMENTY PROJEKTOWE.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost przedsiębiorczości na obszarze woj. dolnośląskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich, poprzez utworzenie – w wyniku kompleksowego wsparcia udzielonego uczestnikom projektu, osobom powyżej 30 roku życia – 74 przedsiębiorstw i utrzymanie ich na rynku pracy przez min. 12 m-cy.

DLA KOGO

osoby od 30 roku życia spełniające jeden z następujących warunków:

 • osoby pozostające bez zatrudnienia w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niskimi kwalifikacjami
 • imigranci oraz reemigranci
 • osoby ubogie pracujące
 • osoby odchodzące z rolnictwa
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, oraz pracujących w ramach umów cywilno – prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia

FORMY WSPARCIA

Przedmiotem wsparcia będzie:

 • doradztwo zawodowe i szkolenia grupowe i indywidualne w zakresie rozpoczynania i prowadzenia DG – 80 osób
 • wsparcie finansowego na rozpoczęcie DG w formie stawki jednostkowej – 74 osoby
 • wsparcie pomostowe wypłacane w transzach przez okres od 6 – 12-m-cy – 74 osoby

Doradztwo zawodowe i szkolenie

 • Doradztwo zawodowe, którego celem jest weryfikacja predyspozycji uczestnika do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej
 • Szkolenie właściwe – umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Zaplanowano 4 grupy szkoleniowe po 20 osób. Szkolenia dopasowane do specyfiki grupy docelowej (40 godz.), prowadzone metodami aktywnymi i pasywnymi, przez 2 trenerów, zakończone wydaniem odpowiedniego certyfikatu

Wsparcie finansowe

 • dotacja – udzielenie bezzwrotnej pomocy na utworzenie przedsiębiorstwa – w kwocie stawki jednostkowej – 23 050,00 zł / osobę, na podstawie złożonego Wniosku, pozytywnie ocenionego przez 2 członków Komisji Oceny Wniosków.
 • wsparcie pomostowe – wsparcie finansowe wypłacane przez okres do 12 m-cy w transzach od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie średnio 1600 zł/m-c/osobę. Wsparcie pomostowe przeznaczone będzie na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących (wyłącznie w kwocie netto, bez podatku VAT) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

DOKUMENTY PROJEKTOWE

Regulamin projektu
Rekrutacja
Doradztwo zawodowe
Działalność gospodarcza
Pozostałe
Kontakt

Personel projektu | +48 75 75 27 500 , +48  75 75 27 520 ,  +48 75 75 27 514,  +48 538 406 601 (doradca zawodowy)