II Forum Turystyczne
„Turystyka Pogranicza Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022

Nazwa programu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022

Okres realizacji

04.06.2020 – 31.10.2020

Beneficjent wiodący

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Partnerzy projektu

Gemeindeverwaltung Boxberg/O.L.

Wartość projektu

Łączne wydatki 21.277,74 EUR

Dofinansowanie z EFRR 18.086,07 EUR

Cel projektu/ Projektziel

Celem projektu jest kontynuacja współpracy pomiędzy partnerami projektu. Wzmocnienie powiązań instytucjonalnych i społecznych polskiej i saksońskiej strony z obszaru wsparcia w zakresie turystyki

Das Ziel des Projekts ist die Fortsetzung der Zusammenarbeit zwischen den Projektpartnern. Stärkung der institutionellen und sozialen Beziehungen zwischen der polnischen und der sächsischen Seite des Fördergebiets im Bereich Tourismus.

Zadania/ Aufgaben

Spotkanie robocze 29.09.2020

II Forum Turystyczne w Szklarskiej Porębie

Organizacja i realizacja II Forum Turystycznego „Turystyka Pogranicza Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc” 30.09.2020

Veranstaltung und Umsetzung des 2. Tourismusforums „Tourismus im Grenzraum Riesengebirge, Isergebirge und Lausitz” 30.09.2020

Do pobrania

Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania następującego zamówienia:

  1. Wynajem 2 sal, w tym 1 wraz ze sprzętem (rzutnik, ekran, mównica, podest sprzęt nagłośnieniowy) na potrzeby realizacji II Forum Turystycznego „Turystyka Pogranicza Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc” dla około 100 osób
  2. Catering dla uczestników II Forum Turystycznego „Turystyka Pogranicza Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc”  (serwis kawowy ciągły i  lunch dla około 100 osób – uczestników forum)
  3. Nocleg dla prelegentów i panelistów oraz personelu projektu z Boxberg /około 6 osób/ z 29 na 30.09.2020
  4. Wyżywienie podczas spotkania roboczego /lunch dla około 7 osób/ dn. 29.09.2020

Do pobrania pełna treść zapytania ofertowego i formularz oferty.

Kontakt

Kontakt: +48 75 75 27 502