Projekt „ Turystyka Pogranicza Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022 za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

III Forum Turystyczne Turystyka Pogranicza Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc

Nazwa programu

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Funduszu Małych Projektów Interreg Polska – Saksonia 2014-2022

Okres realizacji

01.07.2021 – 30.11.2021

Wartość projektu

23.195,95 Euro  w tym 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 5 % Z Budżetu Państwa

Beneficjent wiodący

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Partnerzy Projektu

Gemeindeverwaltung Boxberg/O.L.

Cel projektu

Celem projektu jest wzmocnienie powiązań instytucjonalnych i społecznych polskiej i saksońskiej strony z obszaru wsparcia w zakresie turystyki. Wzmocnienie współpracy transgranicznej.

Wymiana doświadczenia i wzajemne poznanie planów rozwoju na poszczególnych obszarach, a tym samym wypracowanie wspólnego kierunku co wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturalnej regionu, przyczyni się do wzrostu konkurencyjności regionu, a także wspólnego kreowania i promocji transgranicznych produktów turystycznych.

Opis projektu

W ostatnim czasie rozwój turystyki w regionie został mocno spowolniony z powodu Covid-19. Pojawiły się nowe, wspólne problemy na pograniczu Polska-Saksonia, ale też nowe trendy w turystyce.

Dalsza, współpraca instytucjonalna i partnerska w obszarze turystki i rekreacji pozwoli niwelować te problemy oraz podążać za zmianami. Na te nowe wyzwania odpowiada projekt. Głównym działaniem projektu jest organizacja jednodniowej konferencji – III Forum Turystycznego „Turystyka Pogranicza Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc” w październiku 2021 roku na terenie powiatu karkonoskiego.

Na forum prelegenci i paneliści z Polski i Niemiec przedstawią m.in. obecne trendy w turystyce i rozwój turystyki indywidualnej z wykorzystaniem nowych technologii, ekoturystyka, apartamentowce – szansa i zagrożenie, a także bieżące problemy, z jakimi borykają się właściciele bazy turystycznej oraz sposoby ich rozwiązywania, wspólna promocja regionu Polska-Saksonia. Dodatkowo zaplanowano spotkanie z podróżnikiem, stoiska informacyjne podmiotów związanych z branżą turystyczną oraz wystawę fotograficzną promującą region.

DLA KOGO?

Grupą docelową są: podmioty branży turystycznej – przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i przedstawiciele jst z obu stron granicy, organizacje turystyczne,  hotelarze, touroperatorzy, „wedding plannerzy”, agencje „eventowe”, fundacje i stowarzyszenia związane z turystyką.

Działania związane z realizacją projektu

III Forum Turystyczne pn. „Turystyka Pogranicza Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc”

Termin: 8 października 2021

Miejsce: Szklarska Poręba

Rejestracja Online

Relacja po III Forum Turystycznym

Do pobrania

Program  PL   DE   CZ

Zaproszenie / Einladung / Pozvánka

Zapytania ofertowe

Kontakt

Koordynator projektu | +48 75 75 27 522

biuro@karr.pl