Poznaj siłę organizacji pozarządowych.

Przyjdź, zobacz, jak zmieniają świat.

organizatorzy: LEGNICKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW OBYWATELSKICH oraz SUDECKI INSTYTUT ROZWOJU REGIONALNEGO i

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

współorganizator:„OWES Jelenia Góra”

partnerzy: URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA

3️⃣grudnia Galeria Karkonoska, ul.1Maja 27

od 1️⃣0️⃣ : 0️⃣0️⃣- do1️⃣8️⃣ : 0️⃣0️⃣

W wydarzeniu organizowanym wspólnie z Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego w unikatowej przestrzeni Galerii Karkonoskiej przy ul. 1 Maja 27 w Jeleniej Górze weźmie udział ponad 20 podmiotów ekonomii społecznej, które działają na różnych polach pożytku publicznego na terenie subregionu jeleniogórskiego. Na pikniku zaprezentują się m.in. nowo powstałe przedsiębiorstwa społeczne jak Naturalnie.eco, Boskie Karkonoskie, Zamek Nadaje czy Fundacja Ditero. a także inne podmioty aktywne w życiu społeczno-kulturalnym m.in.: ZAZ Świerzawa, Nasza Fundacja, Komsta Tworzy czy KKS „Jelenia Góra”.

Wydarzenie ma na celu promocję lokalnych i społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw oraz ukazanie ich potencjału. Piknik ma służyć nawiązywaniu kontaktów i budowaniu sieci wzajemnej współpracy, jak również ma zwrócić uwagę na korzyści płynące z trójsektorowych porozumień i działań.

Oficjalne otwarcie nastąpi o godzinie 12:30, godzinę później zapraszamy na wyjątkowy koncert Zbyszka Jurczenko, który zaprezentuje publiczności swoje autorskie kompozycje. W programie przewidziano również wystawę artystów z regionu, sporo ciekawostek, a także atrakcje dla najmłodszych przygotowane przez animatorów działających w stowarzyszeniach.

W ramach wydarzenia każdy z wystawców zaprezentuje swoje usługi i produkty, które będzie można nabyć bezpośrednio od producenta. Impreza wpisuje się w ogólnopolską akcję kupujspołecznie.pl, o której więcej będą się mogli Państwo dowiedzieć 3 grudnia. Podczas pikniku dostępne będą stoiska naszych dotychczasowych partnerów m.in. Urzędu Miasta Jelenia Góra oraz Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego. O swojej ofercie wsparcia przedsiębiorczości będzie również informował współorganizator wydarzenia – Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Projekt „OWES dla subregionu jeleniogórskiego” realizowany jest przez partnerstwo, w którego skład wchodzi Legnickie Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich i Sudecki Instytut Rozwoju Regionalnego ze Świdnicy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA!!!!

To niepowtarzalna szansa, na odnalezienie naprawdę unikatowego prezentu pod choinkę! 🎄🎁🎀🎅

Serdecznie zapraszamy!👋