Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje autorski program szkoIeniowo-doradczy Akademia Menadżera lnnowacji (AMl).

Innowacje to siła napędowa nowoczesnej gospodarki i katalizator rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Tylko te firmy, które sukcesywnie wprowadzają na rynek nowe produkty i usługi osiągają sukcesy biznesowe i mogą skutecznie konkurować na wymagającym rynku. AMl to program dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami.

Zapraszamy przedsiębiorców do wzięcia udziału w lV edycji projektu. Jego celem jest wyposażenie właścicieli firm i menadżerów w kompetencje umożliwiające sprawne wdrażanie innowacyjnych procesów, produktów i usług w przedsiębiorstwach. AMl składa się z części szkoleniowej oraz równolegle realizowanej w przedsiębiorstwie części doradczej. Wykładowcami i doradcami AMl są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami. Efektem programu są realizowane konkretne projekty wdrożeniowe, zwiększające konkurencyjność firm wszystkich branż i umożliwiające ich dalszy rozwój. Realizacja szkoleń i doradztwa AMl pozwala na podniesienie kompetencji i wykształcenie menadżerów innowacji nowej generacji.

Program skierowany jest do wszystkich przedsiębiorców bez względu na branżę i rodzaj prowadzonej działalności’ Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 80% dla mikro, małych i średnich firm oraz 50% dla dużych przedsiębiorstw. Nabór rozpoczął się 25 lipca i potrwa do 9 września br.

Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszam na stronę: www.parp.gov.pl/ami oraz do kontaktu pod numerem tel. 801 332 202 / 22 574 07 07 lub na adres mailowy: aminnowacii@ parp.gov.pl

Do pobrania: >>ulotka<<