Obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych obejmuje wszystkich pracodawców. Termin obowiązywania tego obowiązku jest zróżnicowany i zależy od ilości osób zatrudnionych. Wdrożenie programu PPK w firmie jest projektem złożonym, wymagającym wprowadzenia zmian zarówno w polityce HR, w systemach rachunkowości finansowej i zarządczej, kadrowo-płacowych jak i w wewnętrznych regulaminach organizacyjnych, czy zakresach czynności pracowników. Konieczne jest dokonanie w porozumieniu z załogą wyboru firmy zarządzającej i prowadzącej rachunki pracowników związanych z PPK.

Przede Wszystkim ze względu na złożoność wprowadzanych zmian Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. została Partnerem organizowanego przez Centrum Edukacji PKF Consult warsztatu dla przedsiębiorców z naszego subregionu na które serdecznie Państwa zapraszamy. Ponadto zapraszamy Państwa do zapoznania się z poniższym wywiadem udzielonym przez eksperta w zakresie Pracowniczych Planów Kapitałowych – Ewa Jakubczyk – Cały

Data warsztatów: 26.09.2019 Jelenia Góra

Szczegóły warsztatów oraz zapisy dostępne na stronie organizatora: https://pkfszkolenia.pl/jak-przygotowac-firme-do-ppk-%E2%80%93-praktyczne-aspekty-organizacyjne-finansowe-ksiegowe-i-hr-jelenia-gora-4669#1

Do pobrania: Rozmowa z ekspertem Ewa Jakubczyk-Cały