Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych KPSW w Jeleniej Górze prowadzi rekrutację na bezpłatne studia na kierunku filologia germańska: język niemiecki w biznesie i turystyce.

Kierunki obejmują zajęcia teoretyczne i laboratoryjne, system stypendiów naukowych i socjalnych, dostęp do infrastruktury akademika oraz działalności kół naukowych.

Uczelnia zapewnia praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach i instytucjach samorządu lokalnego, placówkach instytucji kultury i oświaty, biurach i organizacjach turystycznych, agencjach podróży, czasopismach i nowych mediach oraz w przedsiębiorstwach opierających się na handlowych kontaktach zagranicznych.

Szczegóły:

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych
ul. Lwówecka 18, Budynek 11
58 – 506 Jelenia Góra
tel. / fax.  (75) 645 33 03
tel. (75) 645 33 04

e-mail: DziekanatWNHiS@kpswjg.pl

www.kpswjg.pl