Karkonosko-Izerski Sejmik Turystyczny

KIST ma za zadanie zachęcić podmioty z branży turystycznej do współpracy, wymiany poglądów i wspólnego promowania regionu. Wydarzenie to cieszy się dużym uznaniem wśród przedstawicieli branży turystycznej. Niesłabnące zainteresowanie udziałem w KIST motywuje KARR SA do organizowania kolejnych edycji. Wybór tematyki, która jest poruszana podczas sejmików zależy nie tylko od aktualnych trendów, ale również od zapotrzebowania regionalnych podmiotów z

Tablice

Relacje