XIII Polsko-Saksońskie Forum Gospodarcze w Lipsku. Impreza odbyła się w ramach Międzynarodowych Targów Intec.

Delegacji KARR S.A. nie mogło zabraknąć. Misja? Zacieśnianie współpracy i kooperacja. Bezpośrednie rozmowy i spotkania z dotychczasowym oraz nowymi partnerami (w tym z nowego projektu DigiNetPolSax) pozwoliły na rozstrzygnięcie najistotniejszych kwestii związanych z realizacją wspólnych projektów. Umożliwiły także nawiązanie nowych kontaktów i zaproszenie firm na listopadowe forum gospodarcze organizowane przez KARR.

Organizatorami XIII Polsko-Saksońskiego Forum Gospodarczego w Lipsku byli:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wraz z Saksońską Agencja Wspierania Gospodarki oraz Saksońskim Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Transportu we współpracy z Wrocławskim Centrum Transferu Technologii.