Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Przygotowanie dwujęzycznej publikacji.
Opracowanie projektu graficznego, skład i druk (5000 szt.) w formacie A5, korekta redakcyjna dwujęzycznej (polsko-niemieckiej) publikacji nt. orientacji zawodowej i rynku pracy na pograniczu Dolny Śląsk – Saksonia. Wykonanie zdjęć na potrzeby publikacji (co najmniej 40 szt.) – zgodnie z zapytaniem.

na potrzeby realizacji projektu „ORIENTACJA ZAWODOWA BEZ GRANIC” /„BERUFSORIENTIERUNG OHNE GRENZEN”

W załączeniu do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty:  .pdf  .doc