Usługi rozwojowe II Edycja

Z uwagi na awarię sytemu informatycznego w dniu 26.08.2021 o godz. 8.01 nabór formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP” został anulowany.

Informacje oraz szczegóły dotyczące kolejnego naboru zostaną opublikowane w kolejnym komunikacie.