Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze, jako Operator projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”, informuje, iż ulega zwiększeniu kwota dostępnej alokacji, która obecnie wynosi 74 297,78 PLN

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są na stronie Projektu.

Niniejsza informacja jest uzupełnieniem Komunikatu wznowienia z dnia 18.03.2022 r.

Zapraszamy!