Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze, jako Operator projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”, informuje, iż ulega zwiększeniu kwota dostępnej alokacji, która obecnie wynosi 81 418,13 PLN.

Jednocześnie ulega wydłużeniu termin zakończenia przyjmowania formularzy do 07.03.2022 r.  godzina: 15:00 tj. min. 4 dni robocze po wznowieniu naboru, bądź do wyczerpania 250 % dostępnej alokacji.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępne są na stronie Projektu.

Niniejsza informacja jest uzupełnieniem Komunikatu wznowienia z dnia 16.02.2022 r.

Zapraszamy!