Bildungskonferenz Berufsorientierung ohne Grenzen – Berufe der Zukunft.

Kształcenie zawodowe wraca do łask. Jednak popularność szkół branżowych w Polsce jest jeszcze zbyt niska. Nasi zachodni sąsiedzi z kryzysem braku fachowców w branży zetknęli się dużo wcześniej i ruszyli z programami naprawczymi, które już przynoszą efekty.

Dopasowanie oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku pracy, zwłaszcza na obszarze polsko -niemieckiego pogranicza to nie lada wyzwanie. Społeczeństwo się starzeje, a emigracja zarobkowa stała się powszechnym zjawiskiem. Dlatego Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, realizując projekt „Orientacja zawodowa bez granic” postawiła sobie za cel:
– uzupełnienie luki w polskim szkolnictwie zawodowym, polegającej na braku odpowiedniego przygotowania praktycznego, czy zbyt późnym konfrontowaniu uczniów ze światem zawodowym i praktycznymi zajęciami,
– pomoc uczniom w świadomym wyborze przyszłego zawodu,
– przybliżenie nauczycielom dobrych praktyk systemu kształcenia i orientacji zawodowej,
– promowanie kształcenia zawodowego na polsko-saksońskim pograniczu.

9 kwietnia 2019 rok odbyła się konferencja podsumowująca projekt.

Przez trzy lata prowadziliśmy warsztaty z praktycznego wykonywania zawodów dostosowane do lokalnego rynku pracy (m.in. warsztaty stolarskie, malarskie, z obróbki tworzyw sztucznych, z dziedziny gastronomii). Organizowaliśmy  wizyty dydaktyczne niemieckich i polskich uczniów, dające możliwość poznania kraju sąsiada oraz sprawdzenie swoich sił w obcym języku. Nie obyło się też bez warsztatów i spotkań dla nauczycieli.

„Projekt wypełnia ważną lukę w ofercie szkolnej orientacji zawodowej i może być inspiracją do wielu nowych kooperacji transgranicznych. Podczas konferencji poruszyliśmy tematy związane z  kształceniem dualnym, metodach prowadzenia orientacji zawodowej w Polsce i Saksonii, zapotrzebowaniu rynku pracy i zawodach przyszłości” – mówi Piotr Miedziński Prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A..

 „Mamy nadzieję, że dzięki takim działaniom, uczniowie w bardziej świadomie będą wybierać ścieżkę dalszego rozwoju. Nauczyciele i rodzice, dzięki wiedzy o zagrożeniach, problemach czy możliwościach kształcenia i rynku pracy, będą mogli lepiej i szybciej reagować na zmiany i wspierać uczniów w wyborze dalszej drogi zawodowej” –dodaje  Piotr Miedziński.

Dziękujemy naszym partnerom ABS Robur GmbH, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa BFW Bau Sachsen e.V. Młodzieżowe Biuro Pracy OHP w Jeleniej Górze Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu Prywatne Centrum Kształcenia Kadr IHK Dresden Jobcenter Landkreis Görlitz oraz patronom honorowym Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
Konferencja i projekt współfinansowany jest z Programu Współpracy Interreg PL-SN 2014-2020.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

 

Do pobrania:

Rynek pracy wyzwaniem, kształcenie zawodowe szansą / Arbeitsmarkt als Herausforderung, Berufsausbildung als Chance  | plik do pobrania / Datei zum Herunterladen 

Słownik terminów technicznych polsko-niemiecko-angielski z częścią ilustrowaną / Wörterbuch technischer Begriffe  polnisch-deutsch -englisch mit illustriertem Teil | plik do pobrania / Datei zum Herunterladen

Metody prowadzenia orientacji zawodowej w Polsce_Małgorzata Reichel / Methoden für Umsetzung der Berufsorientierung in Polen- Małgorzata Reichel  | plik do pobrania / Datei zum Herunterladen

Zapotrzebowanie i wymagania transgranicznego rynku pracy Bartosz Kotecki / Bedarf und Anforderungen des grenzübergreifenden Arbeitsmarktes Bartosz Kotecki  | plik do pobrania / Datei zum Herunterladen