Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator informuje o aktualizacji LISTY RANKINGOWEJ z dnia 08.03.2022 r. FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU PN. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”. Jednocześnie Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator informuje, iż ulega zwiększeniu kwota dostępnej alokacji, która obecnie wynosi 87 050,00 PLN

W trakcie trwania naboru, przyjęto formularze zgłoszeniowe na kwotę 87 025,75 PLN, dostępna kwota alokacji wynosiła 87 050,00 PLN, co stanowi 99,97 % jej wykorzystania.

ZAKTUALIZOWANA LISTA RANKINGOWA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU PN. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”

Komunikat z dnia 08.03.2022 r.: Wstrzymanie naboru – Projekt „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II – KARR

Szczegóły Projektu  dostępne są na stronie Projektu: www.karr.pl