Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator informuje o aktualizacji LISTY RANKINGOWEJ z dnia 28.01.2022 r. FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU PN. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

W trakcie trwania naboru, przyjęto formularze zgłoszeniowe na kwotę 150 079,20 zł, dostępna kwota alokacji wynosiła 139 000,00 PLN, co stanowi 107,97 % jej wykorzystania.

ZAKTUALIZOWANA LISTA RANKINGOWA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU PN. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”

ZAKTUALIZOWANA LISTA REZERWOWA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU PN. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”

Komunikat z dnia 27.01.2022 r.: Wstrzymanie naboru – Projekt „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II – KARR
Szczegóły Projektu  dostępne są stronie Projektu: www.karr.pl