Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator informuje, iż w dniu 27.01.2022 r. o godzinie 10:17, zgodnie z Komunikatem o WZNOWIENIU naboru formularzy zgłoszeniowych przez KARR S.A. – subregion jeleniogórski z dnia 14.01.2022r. WSTRZYMAŁA przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu pn. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014—2020, Działanie 8.6 „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP”.

W trakcie trwania naboru, przyjęto formularze zgłoszeniowe na kwotę 175 055,20 zł, dostępna kwota alokacji wynosiła 139 000,00 PLN, co stanowi 125,94 % jej wykorzystania.

LISTA RANKINGOWA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU
PN. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”

LISTA REZERWOWA FORMULARZY ZGŁOSZENIOWYCH DO PROJEKTU
PN. „PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MMŚP I ICH PRACOWNIKÓW – EDYCJA II”

Formularze zgłoszeniowe przyjęte po terminie wstrzymania naboru zostaną odrzucone, a Przedsiębiorca o tym fakcie zostanie poinformowany zgodnie z §4 ust. 27 Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Jednocześnie informujemy, iż wstrzymanie naboru jest czasowe i wynika z przyczyn organizacyjno-rozliczeniowych. Termin wznowienia naboru formularzy zgłoszeniowych zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.

Szczegóły Projektu  dostępne są na stronie Projektu.