Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. wynajem Sali na potrzeby Polsko-Niemiecko-Czeskiego Forum Kooperacji Firm „Energia odnawialna w turystyce i innych gałęziach gospodarki. Nowe trendy, marketing, odnawialne źródła energii.”
  2. catering dla uczestników Polsko-Niemiecko-Czeskiego Forum Kooperacji Firm „Energia odnawialna w turystyce i innych gałęziach gospodarki. Nowe trendy, marketing, odnawialne źródła energii.” dla około 200 osób,

na potrzeby realizacji projektu „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.

W załączeniu do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż do wykonywania przedmiotu zamówienia w ramach projektu „Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego” został wybrany:
Krzysztof Kasprzyk
Jamy 55, 46-310 Gorzów Śląski
Miejsce wykonywania usługi: ul. Sudecka 63, 58-500 Jelenia Góra, hotel Mercure