Międzynarodowe Targi Pracy w Wałbrzychu 21 września 2022.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zaprasza do udziału w Międzynarodowych Targach Pracy w Wałbrzychu organizowanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.
Okres pandemii miał znaczący wpływ na życie i pracę mieszkańców polsko – czesko – niemieckiego pogranicza. Czasowe zamknięcie granic, wprowadzenie ograniczeń dla pracowników przygranicznych, wstrzymanie międzynarodowych projektów ustanowiły nowe wyzwania, z którymi przyszło nam się zmierzyć. Chcąc wspierać odbudowę wzajemnych relacji oraz rozwój mobilności przygranicznej w nowej rzeczywistości planujemy powrócić do stacjonarnych targów pracy, wpisanych od lat w harmonogram wydarzeń na Dolnym Śląsku.
Chcemy, aby instytucje rynku pracy mogły przedstawić swoją ofertę i usługi dla osób z pogranicza, a mieszkańcy znaleźć interesujące informacje na temat warunków życia i pracy w Czechach.
Liczymy na obecność czeskich pracodawców.
Zainteresowane czeskie firmy mogą zgłaszać się na adres e-mail: molik@komora-khk.cz.

Mezinárodní veletrh pracovních příležitostí ve Wałbrzychu, 21. září 2022.
Úřad práce Dolnoslezského vojvodství Vás zve k účasti na Mezinárodním veletrhu pracovních příležitostí ve Wałbrzychu pořádaném Úřadem práce Dolnoslezského vojvodství. Období pandemie mělo významný dopad na život a práci obyvatel polsko – česko – německého pohraničí. Dočasné uzavření hranic, zavedení omezení pro přeshraniční pracovníky a pozastavení mezinárodních projektů vytvořilo nové výzvy, kterým jsme museli čelit. Abychom podpořili rekonstrukci vzájemných vztahů a rozvoj přeshraniční mobility v nové realitě, plánujeme návrat ke stacionárním veletrhům práce, které jsou již léta zařazeny do harmonogramu akcí v Dolním Slezsku. Chceme, aby instituce trhu práce mohly prezentovat svou nabídku a služby pro lidi z pohraničí a aby obyvatelé našli zajímavé informace o životních a pracovních podmínkách v České republice. Počítáme s přítomností českých zaměstnavatelů.
Zájemci z českých firem se mohou obracet na e-mailovou adresu: molik@komora-khk.cz