Uczniowie Szkoły Podstawowej z Mysłakowic w październiku 2020 odbyli kurs języka niemieckiego, który jest jednym z elementów przygotowania ich na wyjazd do ośrodka kształcenia zawodowego w Bautzen w przyszłym roku.  

W lipcu 2019 roku wystartował projekt „Nowe kompetencje orientacji zawodowej PL-SAX”.  KARR S.A. wspólnie z partnerem projektu Bau Bildung Sachsen e.V. nawiązał współpracę ze szkołami z powiatu jeleniogórskiego w zakresie wzbogacenia oferty kształcenia i promocji orientacji zawodowej w szkołach podstawowych.

24 uczniów podzielonych na dwie grupy wzięło udział w kursie języka niemieckiego. Kurs ma przygotować uczniów na wyjazd do Saksonii na warsztaty orientacji zawodowej, gdzie będą wykorzystywać poznane słownictwo w praktyce.

Przed wyjazdem zaplanowano również zajęcia z doradzą zawodowym, podczas których uczniowie dowiedzą się jak wykorzystywać swój potencjał oraz zainteresowania zawodowe przy wyborze ścieżki rozwoju zawodowego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

 

Neue Berufsorientierungskompetenzen im polnisch-sächsischen Grenzraum

Die SchülerInnen der Grundschule in Mysłakowice nahmen im Oktober 2020 an einem Deutschkurs teil, der ein Teil ihrer Vorbereitung zum Aufenthalt im  Berufsbildungszentrum in Bautzen im nächsten Jahr ist.   

Im Juli 2019 wurde das Projekt „Neue Berufsorientierungskompetenzen PL-SAX” gestartet.  KARR S.A. hat zusammen mit dem Projektpartner Bau Bildung Sachsen e.V. eine Zusammenarbeit mit Schulen aus dem Landkreis Jelenia Góra im Bereich der Erweiterung des Bildungsangebots und Förderung der Berufsorientierung in Grundschulen aufgebaut.

24 Schülerinnen und Schüler, aufgeteilt in zwei Gruppen, nahmen an einem Deutschkurs teil. Der Kurs soll die Schüler und Schülerinnen auf ihre Reise nach Sachsen zu beruflichen Orientierungsworkshops vorbereiten, in denen sie das erlernte Vokabular in der Praxis anwenden.

Vor dem Aufenthalt sind auch Kurse zur Berufsberatung geplant, in denen die Schülerinnen und Schüler lernen, wie sie ihr Potenzial und ihre beruflichen Interessen bei der Wahl ihres Berufsweges einsetzen können.

Das Projekt ist durch die Europäische Union aus den Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Kooperationsprogramms INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020 mitfinanziert.