„Nowe kompetencje orientacji zawodowej PL-SAX”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

Nazwa programu

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020

Okres realizacji

01.07.2019-31.08.2021

Beneficjent wiodący

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Wartość projektu

431 058,50 € w tym 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Partnerzy projektu

Bau Bildung Sachsen e.V. ÜAZ Bautzen

Cele projektu

Ogólny

Wzbogacenie oferty kształcenia oraz promocja orientacji zawodowej wśród młodzieży polsko-niemieckiego pogranicza, a także dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku pracy.

Cele szczegółowe 

  • Orientacja zawodowa w praktyce – nowe kompetencje
  • Promocja orientacji zawodowej na polsko-niemieckim pograniczu

Opis projektu

Wzbogacenie oferty edukacyjnej, promocja orientacji zawodowej wśród młodzieży polsko-niemieckiego pogranicza oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniającego się rynku pracy. To główny cel projektu. Aby go osiągnąć niezbędne jest wdrożenie następujących działań:

  • Spotkania dla nauczycieli z Polski i Niemiec, doradców zawodowych, przedstawicieli instytucji rynku pracy i oświaty (wymiana doświadczeń) połączone ze zwiedzaniem ośrodka kształcenia zawodowego.
  • Nauka języka sąsiada dla polskich i niemieckich uczniów (pozwoli na przełamanie bariery językowej).
  • Główny ciężar działań będzie oparty na pięciodniowych warsztatach orientacji zawodowej dla polskich uczniów w Saksonii i trzydniowych wizytach dydaktycznych dla niemieckich uczniów w Polsce. W Saksonii – polscy uczniowie będą wraz z niemiecką grupą poznawać specyfikę kilku zawodów, kulturę Niemiec oraz spędzać wspólnie wolny czas. W Polsce – niemieccy uczniowie odwiedzą polskie szkoły, zakłady pracy, atrakcje turystyczne, wezmą udział w warsztatach tematycznych związanych z rozwojem osobistym oraz spędzą czas z polską młodzieżą.
  • Jednym z ważniejszych elementów projektu- dla obu grup – będą spotkania z doradcą zawodowym, na których poruszone zostaną aspekty związane z trendami na rynku pracy oraz sytuacji na rynku transgranicznym. Ważnym elementem praktycznym będą porady dotyczące rozwijania ścieżek kariery zawodowej.
  • Uzupełnieniem programu będzie publikacja mini słownika PL/DE– z branżowym słownictwem, która posłuży uczniom.
  • W celu promocji założeń projektu zostanie wydany ebook-publikacji stworzonej podczas projektu „Orientacja zawodowa bez granic“ (o orientacji zawodowej i rynku pracy pogranicza), dzięki czemu dotrze on do większej grupy odbiorców.

Nowe Kompetencje Orientacji Zawodowej PL SAX

Nowe Kompetencje Orientacji Zawodowej PL SAX

Aktualności

Kontakt

Koordynator projektu | +48 75 75 27 502

biuro@karr.pl

Pozostałe informacje projektowe

Zapytania ofertowe