Szkolenia zawodowe sfinansujemy. I to w 100%.

Ale są warunki:

– wsparcie przewidziane jest dla osób zagrożonych zwolnieniem lub przeznaczonych do niego, z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

– szkolenia I kursy które możemy sfinansować muszą się kończyć nadaniem uprawnień zawodowych.

Więcej informacji znajdziecie pod numerem telefonu: +48 75 75 27 536 oraz tutaj