Szanowni Państwo,

Po 5 latach pracy Piotr Miedziński złożył z dniem 14.02.2020 roku rezygnację ze stanowiska Prezesa Zarządu KARR S.A., która została przyjęta przez Radę Nadzorczą Spółki.

„Zostawiam firmę w doskonałej kondycji. KARR to fantastyczna ekipa i kolejny dowód na to, że to ludzie tworzą miejsca. Było mi niezmiernie miło być częścią tego zespołu. Trzymam kciuki za powodzenie rozpoczętych i przyszłych projektów” – powiedział Piotr Miedziński.

Rada Nadzorcza KARR S.A. powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana Huberta Papaja.

Pracownicy KARR S.A. życzą obu Panom wielu sukcesów, natomiast Piotrowi Miedzińskiemu serdecznie dziękujemy za wspólną pracę i trzymamy kciuki za nowe przedsięwzięcia.

BIO

……………….

Piotr Miedziński został powołany na stanowisko Prezesa Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 13 marca 2015 roku.

Przez ten czas nadzorował pracę Funduszu Pożyczkowego oraz prace nad projektami:

 • „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy”
 • „ Sieć rozwoju gospodarczego pogranicza czesko-polskiego”
 • „Wsparcie transgranicznej i wspierającej innowację współpracy na polsko – saksońskim pograniczu”
 • „Utworzenie Zespołów Kompetencji Seniorów na niemiecko-polskim pograniczu. Projekt modelowy”
 • „Orientacja zawodowa bez granic”
 • „Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników”
 • „Aktywizacja dolnośląskiego rynku pracy – II edycja”
 • „Wykształcenie nie zna granic”
 • DigiNetPolSax – Digitalizacja na rzecz wspólnego obszaru gospodarczego
 • „Szlakiem tradycji i produkcji regionalnej w polsko-czeskim rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”
 • „Turystyka Pogranicza Karkonoszy, Gór Izerskich i Łużyc”
 • Aktywni seniorzy! Transgraniczny marketing oferty instytucji kultury, turystyki, edukacji i opieki zdrowotnej w polsko-saksońskim regionie przygranicznym poprzez wolontariat.
 • „Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników – EDYCJA II”
 • Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze Aglomeracji Jeleniogórskiej
 • „Akademia Przedsiębiorczości”/projekt autorski
 • „Jesteś BOSS/KA”/projekt autorski.

Za swojej kadencji otrzymał szereg nagród, w tym między innymi:

 • Uznanie zasług od IHK Dresden za wspieranie kooperacji gospodarczej Polska-Saksonia
 • Wyróżnienie od Ambasada Republiki Federalnej Niemiec za szczególne zasługi na rzecz współpracy polsko-niemieckiej
 • Nagrodę za najlepszą współpracę transgraniczną od Euroregionu Nysa
 • Złotą Honorową Odznakę Zasłużony dla Dolnego Śląska

Na koniec w imieniu Piotra Miedzińskiego pragnę przekazać Państwu – dziennikarzom słowa podziękowania za lata współpracy przy 1 Maja 27.