19 czerwca w Bolesławcu odbyła się prezentacja projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników.

W spotkaniu udział wzięli zainteresowani wsparciem przedsiębiorcy z subregionu jeleniogórskiego oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski,  Starosta Bolesławiecki Karol Stasiak, przedstawiciele: Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., firmy Leadership Management Polska Sp. z o.o., banku PKO BP S.A. i banku Gospodarstwa Krajowego.

Uczestnicy spotkania dowiedzieli się jak uzyskać środki finansowe na założenie działalności gospodarczej i nieduże inwestycje. O  sposobach budowania strategii spółki, pozyskiwania kredytów inwestycyjnych, rodzajach ubezpieczeń oraz programach wspierających przedsiębiorców zatrudniających osoby bezrobotne.

Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego zapoznała uczestników spotkania z produktami Funduszu Pożyczkowego oraz możliwościami projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju Dolnośląskich MMŚP i ich pracowników”. Poruszony został także wątek określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, a tym samym skorzystania ze środków finansowych przeznaczonych na szkolenia przedsiębiorców oraz ich pracowników. Zostały również zasygnalizowane możliwości współdziałania firm i korzyści płynące z udziału w 25 Polsko – Niemiecko – Czeskim Forum Kooperacji Firm, które odbędzie się 24.10.2018 w Szklarskiej Porębie.