Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 27 ogłasza nabór uczestników na bezpłatne szkolenie:

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Planowane terminy szkolenia:

I grupa: 23.05.2023 – 25.05.2023

II grupa 30.05.2023 – 01.06.2023

Tematyka szkolenia obejmuje:

 • Moduł I – 8 h
 • Identyfikacja podstawowych pojęć, np. przedsiębiorstwo, przedsiębiorca, przedsiębiorczość, itp. – identyfikacja własnego pomysłu na biznes.
 • Zapoznanie z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (Kodeks Pracy, RODO, Konstytucja dla Biznesu).
 • Zapoznanie z procedurami i dokumentami potrzebnymi do założenia działalności gospodarczej (CEIDG – wypełnianie druków, ZUA, DRA, PKD, itp.).
 • Prawo podatkowe (Polski Ład – Niskie Podatki), rodzaje podatków, wybór formy opodatkowania „mojego” biznesu oraz ćwiczenia związane z obliczaniem podatków oraz innych obciążeń.
 • Moduł II – 8h
 • Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw – ćwiczenia wybór formy organizacyjno-prawnej „mojego” przedsiębiorstwa.
 • Analiza ryzyk – identyfikacja pojęciowa oraz analiza ryzyka „mojego” przedsięwzięcia, konkurencja.
 • Człowiek przedsiębiorczy – główne cechy osobowościowe – autodiagnoza.
 • Komunikacja z klientem.
 • Moduł III – 8h
 • Tworzenie Biznes planu mojego przedsięwzięcia.
 • Źródła finansowania działalności
 • Negocjacje – techniki komunikacji i negocjacji w biznesie.
 • Sprzedaż, marketing, PR.

Szkolenie skierowane jest do osób fizycznych, zamieszkałych na obszarze administracyjnym Miasta Jelenia Góra, chcących podnieść swoje kompetencje i wiedzę z zakresu zakładania i prowadzenia własnej firmy. Uczestnikiem szkolenia może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce zamieszkania na obszarze administracyjnym Miasta Jelenia Góra.

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w dniach od 09.03.2023 do 12.05.2023:

 • osobiście w siedzibie w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenie Góra (sekretariat, I piętro)
 • lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu:
  Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra.

Wnioski są rejestrowane w godzinach pracy Biura Projektu od 08:00 do 15:00.

Nabór ma charakter terminowy i jest zamykany po zakończeniu terminu naboru, zgodnie z ogłoszeniem lub po wpłynięciu zgłoszeń w liczbie 150% dostępnych miejsc szkoleniowych na dany blok tematyczny. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przedłużenia terminu naboru.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej wraz z dokumentacją zgłoszeniową dostępny jest stronie Projektu:  https://karr.pl/zyj-mieszkaj-pracuj-w-jeleniej-gorze/

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, który jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” oraz ze środków budżetu państwa.

Dodatkowe informacje:

 

 

 

 

Od 25 maja 2018 r. nowe przepisy UE o ochronie danych osobowych.

Informacje o tym jak przetwarzamy Twoje dane osobowe znajdziesz pod linkiem Klauzula informacyjna.