Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pełniąca rolę Operatora w projekcie „Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm” ogłasza nabór Formularzy Zgłoszeniowych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet 7 Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku Działanie 7.4 Adaptacja do zmian na rynku pracy Typ projektów 7.4.A Projekty w zakresie Podmiotowego Systemu Finansowania

 

Nr rundy naboru: R1/J/24/7.4.A/KARR