Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. 1 Maja 27 ogłasza nabór uczestników na bezpłatne  szkolenie umożliwiające dokształcanie lub zmianę kwalifikacji.

Nabór zamknięty


Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż w dniu 24 lipca 2023 r. o godz. 7:32 z uwagi na osiągniecie 150% dostępnych miejsc, wstrzymała przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu pn. „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, który jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” oraz ze środków budżetu państwa” na bezpłatne szkolenie umożliwiające dokształcenie lub zmianę kwalifikacji dla osób w wieku przedemerytalnym.
W przypadku uwolnienia dodatkowych środków zostanie ogłoszony kolejny nabór w ramach niniejszego projektu. Komunikat w tej sprawie zostanie podany do publicznej wiadomości na naszej stronie internetowej.


Szkolenia kierowane są do osób, które:

– mieszkają na obszarze administracyjnym  Miasta Jeleniej Góry;

– ukończyły 50 rok życia w chwili przystąpienia do rekrutacji.

Preferowane obszary tematyczne szkoleń:

 • Sektor odnawialnych źródeł energii
 • Budownictwo
 • Turystyka, hotelarstwo, gastronomia
 • Branża IT
 • Marketing i social media
 • Promocja zdrowego stylu życia
 • Ekologia i ochrona środowiska
 • Edukacja
 • Elektromobilność
 • Inteligentne specjalizacje
 • Sektor przemysłowy

Planowane terminy szkolenia będą podane po zakończonym procesie rekrutacji i zależnie od wybranego obszaru tematycznego. Proszę o zapoznanie się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w terminie od 25.05.2023 do 31.07.2023:

 • osobiście w siedzibie w Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27,
  58-500 Jelenie Góra (sekretariat, I piętro)
 • lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej na adres Biura Projektu:
  Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra, lub elektronicznie przesłany jako skan na adres e-mail: biuro@karr.pl (oryginał musi być dostarczony do Biura niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do II etapu procesu rekrutacyjnego – szczegóły w Regulaminie na stronie karr.pl)

Wnioski są rejestrowane w godzinach pracy Biura Projektu od 08:00 do 15:00.

Nabór ma charakter terminowy i jest zamykany po zakończeniu terminu naboru, zgodnie z ogłoszeniem lub po wpłynięciu zgłoszeń w liczbie 150% dostępnych miejsc.

Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przedłużenia terminu naboru.

Szkolenia są realizowane w ramach projektu „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, który jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” oraz ze środków budżetu państwa.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach wraz z Formularzem zgłoszeniowym dostępny jest również na stronie projektu: https://karr.pl/zyj-mieszkaj-pracuj-w-jeleniej-gorze/

 

Do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach  

Formularz zgłoszeniowy